REKLAMA

Wasze sprawy

Śmierdząca decyzja

Opublikowano 28 czerwca 2019, autor: Norbert Królik

Żarskie zakład Swiss Krono może spalać pył z produkcji płyt, bo pozwolili mu na to marszałek województwa lubuskiego razem z Wojewódzkim Inspektorem Ochrony Środowiska. Podobnym firmom w innych częściach Polski zakazano takich praktyk.

– Ta decyzja ewidentnie śmierdzi – uważa Remigiusz Krajniak z Fundacji Eko-Lubusz.

Swiss Krono może rocznie spalać 100 tys. ton pyłów powstających podczas produkcji płyt, bo marszałek województwa, po zasięgnięciu opinii WIOŚ, uznał, że ten pył nie jest odpadem i można go spalać jako biomasę. Decyzję wydano w grudniu ubiegłego roku.

Ekolodzy alarmują, że pył powstający podczas produkcji i szlifowania płyt zawiera kleje, które służą do produkcji płyt.

– W płytach takiego kleju jest nawet kilkanaście procent. Jeżeli nawet przyjmiemy, że jest go tylko 10 proc., to w 100 tys. ton pyłu spalanych przez Swiss Krono rocznie jest tysiąc ton kleju – mówi R. Krajniak.

Tak mówi Ministerstwo

 Takie stanowisko przedstawił w maju 2018 roku minister środowiska w odpowiedzi na interpelację posłów:

 „Płyt wiórowych, pilśniowych,MDF, czy HDF nie można utożsamiać z drewnem. Płyty te poza drewnem zawierają inne niebędące drewnem składniki (ok. 10%) np. żywice mocznikowo-formaldehydowe, melaminowe lub fenolowe oraz ich mieszaniny,parafię, laminaty. W konsekwencji także odpady tych płyt nie są odpadami drewna, a jedynie odpadami materiałów drewnopochodnych (zawierających w swoim składzie drewno). W związku z powyższym odpady płyt drewnopochodnych nie mieszczą się w pojęciu biomasy. Dotyczy to również pyłu ze szlifowania ww. płyt, czy też odpadów poddanych procesom wstępnego przetwarzania, takim jak np. brykietowanie.”

Tak jest w Mielcu

Takie stanowisko wydał marszałek województwa podkarpackiego, gdzie działa firma Kronospan w Mielcu:

„Do odpadów z drewna nie zalicza się: odpadów z płyt wiórowych, pilśniowych, MDF lub HDF, w tym pył ze szlifowania płyt, odpadów poddanych procesom wstępnego przetwarzania np. brykietowania”.

Tak w Szczecinku

Również marszałek województwa zachodniopomorskiego zakazał spalać pył firmie Kronospan ze Szczecinka. Zakład chciał spalać około 20 tys. ton pyłów. Marszałek oparł się na decyzji Zachodniopomorskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska, który 29 marca 2019 roku wydał postanowienie, w którym czytamy m.in.:

„Kierując się zasadą przezorności należy wszelkie prawdopodobieństwa wystąpienia negatywnych skutków traktować tak, jak pewność ich wystąpienia, w tym należy przepisy prawa interpretować na korzyść środowiska, jeżeli istnieją racjonalne wątpliwości co do ryzyka negatywnego wpływu”.

Napisz komentarz »