REKLAMA

Wasze sprawy

Do sądu po odszkodowanie

Opublikowano 17 czerwca 2019, autor: bj

Wystarczyły dwie wizyty w sądzie i jedna rozmowa poza nim, żeby firma Chroma z Żar zawarła ugodę z Małgorzatą Sawicz, byłą główną księgową.

Do sądu pracy poszła zwolniona z żarskiej drukarni Chroma Małgorzata Sawicz, główna księgowa. Żądała odszkodowania. W sprawie sąd zebrał się dwa razy, ale do faktycznego otwarcia procesu nie doszło.

Środowe (12.06.) posiedzenie w sądzie pracy rozpoczęło się od pytania sędziego Arkadiusza Pintala do mecenasów Krzysztofa Mitoraja, pełnomocnika M. Sawicz i Marka Chojnowskiego, reprezentującego Chromę, czy została zawarta ugoda. Na wcześniejszym wstępnym posiedzeniu obaj zadeklarowali, że dojdzie do spotkania i rozmowy o ewentualnym porozumieniu.

– Rozmawialiśmy i brakuje nam do porozumienia niewielkiej, zupełnie irracjonalnej kwoty. Proponowałbym, żeby każda ze stron ustąpiła o połowę – mówił K. Mitoraj.

– Ja nie mam upoważnienia w tym zakresie – odpowiadał M. Chojnowski.

– To może byłaby możliwość zrobienia 2-minutowej przerwy, żeby pełnomocnik mógł zadzwonić do swojego mocodawcy? – zaproponował K. Mitoraj.

 

Wszyscy zadowoleni

Jak się okazało, bez dzwonienia, po szybkiej konsultacji mecenasa Chojnowskiegoz jedną z kobiet, która miała być przesłuchiwana jako świadek i czekała na korytarzu, została wydana zgoda.

Potem obie strony formalnie zawarły ugodę w obecności składu sędziowskiego.

– Wobec powyższego umarzamy postępowanie z uwagi na zawarcie ugody – podsumował A. Pintal.

Pytamy o szczegóły zakończonej sprawy.

– Powództwo dotyczyło  odszkodowania. Na pierwszym etapie powódka żądała ok. 70 tys. zł. Potem te kwoty były modyfikowane, ostatecznie stanęło na kwocie o kilka tysięcy złotych wyższej – informuje A. Pintal.

– Jesteśmy zadowoleni. W naszej opinii udało się osiągnąć satysfakcjonujące obie strony porozumienie – skomentował K. Mitoraj.

Krzysztof Raczkowski, właściciel Chromy, również uważa rozstrzygnięcie za korzystne.

– W celu oszczędności kosztów i czasu zarządu, spółka postanowiła zawrzeć ugodę w sprawie sądowej na bardzo korzystnych warunkach – zapewnia.

Napisz komentarz »