REKLAMA

Wasze sprawy

Nauczyciele walczą o pieniądze

Opublikowano 31 maja 2019, autor: bj

Broni nie składają. Nauczyciele, którzy strajkowali, przy wsparciu ZNP, upominają się o pieniądze za czas ferii świątecznych.

O zapłatę strajkującym nauczycielom za wolne dni przed i po świętach upomina się Związek Nauczycielstwa Polskiego w Żarach. Pisma w tej sprawie trafiły do wszystkich dyrektorów szkół w Żarach i powiecie. ZNP „prosi o zwrócenie nauczycielom biorącym udział w legalnym strajku w kwietniu br. niesłusznie potrąconych z wynagrodzenia za maj 2019 kwot za nieprzepracowane godziny dydaktyczne”. Chodzi o 18, 19 i 23.04.

– Te dni są wolne od zajęć dydaktycznych dla dzieci. Strajk to właśnie nieprzystąpienie do zajęć dydaktycznych. Ale w tych dniach dyrektorzy zapewniają tylko opiekę. Utarło się tak, że na początku roku szkolnego nauczyciele losują, w których dniach podczas przerw świątecznych będą sprawować tę opiekę. Część ze strajkujących nauczycieli tego nie wylosowała. Ale im również obcięte zostało wynagrodzenie – wyjaśnia Lucyna Grzybowicz, szefowa żarskiego ZNP.

 

600 zł za trzy dni

W ślad za związkowym pismem nauczyciele zaczęli pisać wnioski o wypłatę pensji za te trzy dni.

– Mam już kilka wniosków nauczycieli. W pierwszym, który wpłynął, nauczyciel obliczył, że należy mu się 600 zł – tłumaczy Jerzy Kowalczyk, dyrektor Liceum Ogólnokształcącego im. B. Prusa w Żarach.

Takich pism może być więcej.

– Bo nauczyciele wykazali się bardzo dużą solidarnością – członkowie Związku i ci pozostający poza ZNP. Niewielka część, bo 67 spośród 189 członków, zwróciła się o zapomogę z funduszu strajkowego. Do tego jeszcze nauczyciele spoza związku- 167 osób. Wiadomo, że te środki są ograniczone – wylicza L. Grzybowicz.

ZNP liczy na możliwość odzyskania przez nauczycieli choćby części utraconych zarobków. Skala może być duża. Bo należność za te trzy dni oscyluje wokół 600 zł na nauczyciela. Drobne korekty mogą wynikać z poziomu awansu zawodowego i co za tym idzie, wysokości wynagrodzenia.

 

Pójdą do sądu

To może się jednak nie udać.

– Mamy już opinię prawną. Wynika z niej, że wynagrodzenie za te dni nie przysługuje – wyjaśnia Bartłomiej Kubiak, naczelnik wydziału edukacji w Starostwie Powiatowym w Żarach.

Opinia powiatowego prawnika trafi do szkół. Czytamy w niej m.in. „jeżeli nauczyciel nie wykonywał faktycznie pracy w godzinach wyznaczonych, to w istocie nie świadczył pracy i wynagrodzenie za ten okres mu nie przysługuje”.

Co zrobić z tym fantem, zastanawiają się w Urzędzie Miasta. W podległych mu szkołach nauczyciele również mieli potrącenia. Jedyną ulgą było zastosowanie w Szkole Podstawowej nr 2 (podobnie jak w szkole w Lipinkach Łużyckich) rozłożenia potrącenia na raty.

– Pisma z ZNP trafiły do wszystkich naszych szkół. W tej chwili sporządzamy opinię prawną, którą będą mogli posłużyć się dyrektorzy – zapowiada Olaf Napiórkowski, wiceburmistrz.

L. Grzybowicz liczy się z tym, że same pisma nie pomogą. Dlatego mówi o kolejnych krokach.

– Prawda jest taka, że w różnych szkołach te potrącenia były odmiennie robione. W jednej szkole potrącili średnią tygodniową, w drugiej faktycznie nieprzepracowane godziny, a w trzeciej pieniądze również z dodatków. A co ma np. dodatek stażowy do nieprzepracowanych dni? – pyta retorycznie L. Grzybowicz.

Dlatego ZNP zamierza z każdej szkoły wybrać najbardziej rażący przypadek potrąceń i złożyć sprawę do sadu.

– Wówczas będziemy mieć w końcu jedną wykładnię. Bo w szkołach bardzo różnie było to robione – podkreśla.

Broni składać nie zamierzają.

– Ludzie są oburzeni, bo co innego im się obiecywało, jak np. w mieście rozłożenie na raty, a co innego się robiło. A my nie zamierzamy teraz odpuszczać – zapewnia L. Grzybowicz.

 

W Żaganiu chcą podwyżek

W powiecie żagańskim ZNP nie wysyłał do samorządów pism o zwrot potrąceń wynagrodzenia z trzech dni świątecznych, w których nie ma zajęć dydaktycznych, a nauczyciele wtedy strajkowali.

– My skupiliśmy się na wysyłaniu wniosków o przyspieszenie przyznawania podwyżek nauczycielom tak, by wyrównać im straty za strajk – mówi Zofia Zawadzka z oddziału ZNP.

Napisz komentarz »