REKLAMA

Gospodarka

Budżet dla wybranych obywateli

Opublikowano 24 maja 2019, autor: Norbert Królik

Z 35 zgłoszonych projektów do budżetu obywatelskiego na 2020 rok przez mieszkańców Żar, tylko 15 komisja weryfikacyjna zakwalifikowała do głosowania. Do zagospodarowania jest milion zł. Nie taki był zamysł budżetu obywatelskiego – grzmią radni.

Pięć projektów, które przeszły weryfikację jest powiązanych z placówkami oświatowymi na terenie miasta. Do głosowania zakwalifikowano m.in. budowę drogi wewnętrznej przy SP nr 10 (190 tys. zł), budowę placu zabaw dla Przedszkola nr 10 przy ul. Częstochowskiej (234 tys. zł), utwardzenie placu przy SP nr 2 (147 tys. zł), utwardzenie terenu pod parking przy SP nr 8 (120 tys. zł), budowa piramidy linowej i miasteczka rowerowego na terenie SP nr 3 przy ul. Broni Pancernej i przy ul. Parkowej (250 tys. zł).

Na fotele i regały

Trzy kolejne projekty zakwalifikowane do głosowania związane są z instytucjami należącymi do miasta. Są to: wymiana foteli w Lunie przy ul. Okrzei zarządzanej przez ŻDK (231 tys.zł), zakup 10 rowerów miejskich, którymi zarządza MOSRiW i budowa stacji rowerowych przy ul. Zawiszy Czarnego, okolicach starostwa i okolicy sklepu Netto (50 tys. zł) oraz zakup regałów do wypożyczalni ogólnej MBP w Żarach (50 tys. zł.)

– Jeszcze w poprzedniej kadencji wnioskowaliśmy jako komisja rewizyjna, żeby wyłączyć placówki oświatowe i kulturalne z głosowania. Nie zrobiono tego i teraz mamy tego efekty. Ponad połowa zaakceptowanych pomysłów dotyczy szkół, przedszkoli i innych instytucji. Nie taki był zamysł budżetu obywatelskiego – uważa Lucyna Grzybowicz, radna SLD.

– Odrzucanie tak wielu pomysłów już na etapie wstępnym jest błędem, bo zniechęci mieszkańców do zgłaszania swoich projektów w przyszłości. Już teraz widzimy, że większość zaakceptowanych propozycji dotyczy szkół i instytucji kultury – mówi Tadeusz Płóciennik, radny PiS.

– Od czego są dyrektorzy szkół, czy innych instytucji? To oni powinni dbać o infrastrukturę i zabiegać o pieniądze u burmistrza, a nie wykorzystywać budżet obywatelski – uważa Piotr Czerwiński, radny SLD.

Tężnia i place zabaw

Uznanie w oczach komisji znalazły również budowa tężni solankowej na terenie skateparku przy ul. Chopina (248 tys. zł), modernizacja placu zabaw przy ul. Zawiszy Czarnego (80 tys. zł), budowa placu zabaw na ul. Wieniawskiego między blokami 63-71 a 73 (246 tys. zł), alejki i ławki w parku przy ul. Zakopiańskiej i Al. Wojska Polskiego (99 tys. 950 zł), budowa placu zabaw przy ul. Podwale (249 tys. zł), a także montaż wyświetlaczy odmierzających czas do zmiany świateł na skrzyżowaniach ul. Artylerzystów z ul. Ułańską oraz ul. Artylerzystów i ul. Legionistów (105 tys. zł) oraz cztery stacje naprawy rowerów (20 tys. zł).

Za drogie

Do głosowania nie zostały dopuszczone m.in. budowa chodników przy ul. Witosa razem z przejściami dla pieszych, utwardzenie tłuczniem łącznika pomiędzy ul. Kurpińskiego a ul. Wieniawskiego, budowa drogi i oświetlenia przy ul. Moniuszki 3-3a, 5-5a, wymiana nawierzchni chodnika od numeru posesji 1 przy ul. Broni Pancernej do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych tj. do skrzyżowania z ul. Lotników, budowę boiska wielofunkcyjnego na terenie SP nr 1 czy zakup przenośnego lodowiska. Komisja uznała, że projekty są za drogie w realizacji i nie kwalifikują się do budżetu obywatelskiego.

Problemy z własnością

Komisja odrzuciła również budowę zamkniętego wybiegu dla psów w parku przy Al. Jana Pawła II, budowę ścieżki rowerowej przy ul. Lelewela i Grunwaldzkiej, budowę placu zabaw przy ul. Izerskiej, budowę placu zabaw przy Ośrodku dla Dzieci z Wadami Słuchu i Mowy, remont pomieszczenia Harcówki wynajmowanej przez ZHP, zagospodarowanie działki nr 124/2 przy ul. Artylerzystów czy budowę wybiegu dla psów w okolicy ul. Strzelców i Lotników. Jako przeszkody do realizacji tych pomysłów zostały wymienione sprawy własnościowe dotyczące działek lub niezgodność z zapisami w planie zagospodarowania przestrzennego.

Wnioskodawcy odrzuconych projektów mają prawo do odwołania się od decyzji komisji. Mają na to jednak tylko trzy dni. Ostateczny termin na odwołanie mija dzisiaj w piątek (24.05).

Napisz komentarz »