REKLAMA

Polityka

Radni nie poparli seniorów

Opublikowano 17 maja 2019, autor: jb

W Małomicach nie powstanie gminna rada seniorów. Nie zgodzili się na to radni.

Wniosek o powołanie rady złożyła Maria Krzywiec, szefowa koła Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Małomicach.

– Jestem członkiem Powiatowej Rady Seniorów, wiem, że coraz więcej samorządów takie rady powołuje. To organ wyłącznie doradczy. Pisząc wniosek o jej utworzenie, mieliśmy na uwadze to, żeby konsultowane z nami były sprawy seniorów, jak np. organizacja obchodów Dnia Seniora – tłumaczy M. Krzywiec.

W kole ZERiI w Małomicach jest około 50 osób, które spotykają się co tydzień w Klubie Seniora w Małomickim Ośrodku Kultury.

Radni nie poprali wniosku seniorów. Większością głosów podczas sesji we wtorek, 14.05., odrzucili ten pomysł i w ogóle nad nim nie dyskutowali. Uzasadnienie przygotowała jedynie komisja skarg, wniosków i petycji Rady Miasta, która uznała, że „ze względu na zakres działalności gminy oraz brak instytucjonalnych i faktycznych barier dla utrzymania bieżących kontaktów pomiędzy partnerami społecznymi a władzami gminy, powołanie gminnej rady seniorów nie jest celowe i nie przyczyni się do lepszego zaspokajania potrzeb mieszkańców, w szczególności osób starszych” – czytamy. Radni zwrócili uwagę na to, że swoje postulaty i wnioski seniorzy mogą składać jako koło ZERiI.

W obecności 13 radnych za odrzuceniem wniosku seniorów byli: Eugeniusz Barylak, Józef Chuchra, Artur Jurkowski, Józef Karpiński, Grażyna Kolesińska, Mirosław Lewandowski, Barbara Reguła, Alicja Trąbska. Radni Łukasz Cichanowicz, Tobiasz Ćwik, Paweł Gorzków i Sebastian Lisowski byli przeciwni odrzuceniu wniosku, a radny Jacek Polak wstrzymał się od głosu.

– Mogę jedynie powiedzieć, że jestem po prostu zaskoczona decyzją radnych – komentuje M. Krzywiec.

Napisz komentarz »