REKLAMA

Polityka

Tu łączy, tam dzieli

Opublikowano 17 maja 2019, autor: Piotr Piotrowski

Burmistrz Żagania zapowiada, że połączy Zakład Gospodarki Mieszkaniowej i Towarzystwo Budownictwa Społecznego. Piotr Kowalski, prezes ŻTBS, może stracić pracę.

ZGM zarządza ok. 30 budynkami komunalnymi i socjalnymi. Większość jest w kiepskim stanie, wymaga remontów. Zakład ma też ok. 1300 mieszkań w zasobie wspólnot, którymi z kolei zarządza spółka ŻTBS, właściciel bloków na osiedlu przy ul. Bema.

– Dziś oba podmioty się dublują. Gdy połączymy zakład i spółkę, zracjonalizowane zostaną wydatki, dzięki czemu znajdą się większe pieniądze na remonty mieszkań komunalnych – mówi burmistrz.  – Obecnie jesteśmy na etapie konsultacji z firmami zewnętrznymi, które ustalą nam najlepsze rozwiązanie. Mamy kilka wariantów.

Jak ustaliliśmy, najprawdopodobniej spółka ŻTBS przejmie kompetencje zlikwidowanego ZGM-u. Obecnie, obie jednostki zatrudniają łącznie ok. 50 osób. Po połączeniu, na pewno część straci pracę.

– To dobry pomysł. Dzięki likwidacji zakładu budżetowego zmniejszą się koszty zarządzania nieruchomościami, utrzymania księgowości, obsługi prawnej i administracji – zachwala Bogdan Fryze, dyrektor ZGM-u, przywrócony do pracy tuż po wygranych przez Katarzyńca wyborach (poprzedni burmistrz zwolnił Fryzego dyscyplinarnie). – Z roku na rok zmniejszamy zatrudnienie, aby zwiększyć środki na najpilniejsze remonty. Po połączeniu na pewno pojawią się większe oszczędności. Zresztą, ZGM zarządzał wspólnotami na terenie miasta do 2004 roku, do czasu, gdy te zadania przejął ŻTBS.

O ile Fryze nie musi się obawiać utraty pracy, o tyle prezes ŻTBS,Piotr Kowalski – już tak. Jego kontrakt kończy się za dwa lata, a radny z koalicji obecnego burmistrza – Dariusz Jadach, wielokrotnie wypominał mu rosnące stawki czynszów dla mieszkańców bloków ŻTBS-u.

– Nie chcę komentować sprawy, bo dotyczy mnie. Na pewno rozwiązanie jest tylko w jedną stronę – zlikwidować zakład i przenieść jego zadania do spółki. W drugą się nie da – mówi P. Kowalski, który zarabia ok. 10 tys. zł miesięcznie.

Dodajmy, że to nie jedyne zmiany w żagańskich spółkach. Do czerwca burmistrz chce podzielić kompetencje spółki Pałac Książęcy między dwa nowe podmioty – Żagański Pałac Kultury oraz spółkę Arena (przejmie zarząd nad sportowymi obiektami oraz zobowiązania kredytowe spółki Pałac Książęcy). Po rezygnacji Pawła Lóssy, konkurs na nowego szefa Pałacu Książęcego ma zostać ogłoszony jeszcze w maju.

Napisz komentarz »