REKLAMA

Aktualności, Wasze sprawy

Spalarnia przegłosowana

Opublikowano 02 maja 2019, autor: TR

Uchwałę zezwalającą na prowadzenie spalarni padłych zwierząt przegłosowali radni gminy Lubsko.

Uchwała dotyczy możliwości prowadzenia działalności związanej z opieką nad bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia grzebowiska i spalarni padłych zwierząt.

Zgodnie z wcześniejszymi informacjami naczelnika wydziału gospodarki komunalnej Kamila Zakrzewskiego, taka spalarnia nie może być ulokowana w strefie gospodarczej pod Górzynem, ponieważ nie pozwala na to plan zagospodarowania przestrzennego, natomiast może powstać przy drodze Lubsko ? Raszyn, gdzie gmina dysponuje gruntem.

– Mamy XXI wiek. Czasy zakopywania padłych psów w ogródkach się kończą. Za to grozi 1000 zł grzywny. Trzeba coś zrobić z truchłem. To samo dotyczy zwierząt dziko żyjących ? przekonywał burmistrz Janusz Dudojć.

Sprawa już była omawiana na lutowej sesji, ale pojawiły się protesty społeczne. Na sesji (25.04.) projekt pojawił się ponownie, jako wniosek burmistrza.

Pomysł nie spodobał się radnym Emilii Zajączkowskiej, Jarosławowi Bednarkowi i Marianowi Dziwulskiemu, którzy złożyli wniosek o zdjęcie z porządku obrad tego punktu, ponieważ nie był dyskutowany na komisjach.

– Wprowadza pan projekt tylnymi drzwiami ? zwrócił się do burmistrza radny Dziwulski.

Innego zdania był przewodniczący komisji skarg i wniosków, która zajmowała się petycją mieszkańców sprzeciwiających się powstaniu spalarni.

– Opinia komisji uwzględnia wszystkie postulaty zawarte w petycji, w tym konsultacje społeczne ? wskazał jej przewodniczący Bartosz Łapa.

W głosowaniu wspomniana trójka radnych była przeciwna uchwale. Pozostałych dwunastu zagłosowało „za”.

Napisz komentarz »