REKLAMA

Gospodarka, Samorząd

Pożyczają więcej

Opublikowano 26 kwietnia 2019, autor: jb

O prawie 900 tys. zł musiała zwiększyć Gozdnica pożyczkę, którą zaciągała na drugi etap budowy kanalizacji i remont Stacji Uzdatniania Wody.

Łączna pożyczka w Wojewódzkim Inspektoracie Ochrony Środowiska wyniesie teraz 6 mln 32 tys. zł i spłacana będzie do 2038 roku.

– Chodzi o aneksowanie dotychczasowej pożyczki o koszty na dodatkowe zadania, które trzeba było wprowadzić przy okazji prowadzonych prac – tłumaczył radnym burmistrz Krzysztof Jarosz podczas sesji w środę, 24.04.

Dodatkowe wydatki dotyczą prac przy SUW i odtworzenia nawierzchni dróg po budowie kanalizacji.

– Kwota 893 tys. zł dodatkowej pożyczki jest szacunkowa. W tym momencie mamy zaplanowane 572 tys. 428,79 zł na remont ul. Robotniczej. Jej stan jest fatalny, więc konieczna jest kompleksowa odbudowa – wymieniał burmistrz. – 40 tys. zł mamy przeznaczone na odbudowę chodnika przy ul. Leśnej. Kolejne 15 tys. zł to prace na SUW, naprawa obudowy studni czy ocieplenie fundamentu budynku retencyjnego.

Poza tym ok. 50 tys. zł pójdzie na przyłącza do nowych nieruchomości, 184 tys. zł na odtworzenie nawierzchni pozostałych dróg po remoncie, a 20 tys. zł na wynagrodzenia inspektorów nadzoru.

 

To pożyczka, nie kredyt

– Przebudowana będzie ul. Robotnicza, a co z Ogrodową? – dopytywał radny Paweł Jurgo.

– Będzie na niej naprawiana nawierzchnia na całej szerokości, ale bez chodników. Podobnie jak na ulicach Traugutta, Partyzantów czy Polnej – tłumaczył burmistrz.

– Mnie napawa przerażeniem rozkład rat w poszczególnych latach, szczególnie że nasz budżet nie jest bogaty w dochody. Teraz raty są po około 120 tys. zł rocznie i rosną. Czy w 2038 roku gminę będzie stać na 480 tys. zł? – pytała radna Urszula Śmigiera.

– To jest pożyczka z WIOŚ, a nie kredyt. Były już sytuacje, gdy WIOŚ przy spłacie połowy, resztę umarzał, więc nie wiadomo, czy do takiej praktyki nie wróci. Musimy inwestować, bo bez wody i kanalizacji miasta nie ma – przekonywał burmistrz.

Radni zgodzili się na zwiększenie pożyczki większością głosów, wstrzymała się tylko U. Śmigiera.

Napisz komentarz »