REKLAMA

Ludzie, wydarzenia

O zwierzętach i pieniądzach

Opublikowano 29 marca 2019, autor: bj

Na opiekę w schronisku, poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt, sterylizację, usługi weterynarza i dokarmianie 20 tys. zł przeznaczyli radni gminy Przewóz.

Decyzja została podjęta podczas poniedziałkowej (25.03.) sesji. Ze szczegółami uchwały zapoznał radnych Mariusz Szlachetka, kierownik referatu gospodarki. Gmina cały czas współpracuje ze schroniskiem w Piotrowie, ale pojawiło się kilka nowości.

– W Urzędzie Gminy jest punkt informacyjny, gdzie można zgłaszać interwencję w sprawach zapewnienia opieki, udzielania pomocy lekarskiej zwierzętom po wypadkach. W przypadku zdarzeń losowych całodobową opiekę sprawuje lekarz Janusz Depczyński – wyjaśniał M. Szlachetka. W pierwszym przypadku należy dzwonić na numer 68 362 32 79 (w godzinach pracy urzędu), w drugim – 68 374 37 46.

Gmina na zapewnienie opieki zwierzętom w schronisku wyłoży 15 tys. zł, na opiekę nad bezpańskimi kotami i ich dokarmianie – 800 zł, odławianie bezdomnych zwierząt – 1 tys zł, obowiązkową sterylizację albo kastrację w schronisku – 1 tys. 200 zł, poszukiwania właścicieli zwierząt – 200 zł, usypianie ślepych miotów – 600 zł, zapewnienie miejsca we wskazanym gospodarstwie rolnym – 400 zł, a na zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej – 800 zł.

– Sterylizacja lub kastracja odbywać się będzie w przypadku zwierząt przebywających powyżej 14 dni w schronisku. Przyjmujemy, że do tego czasu może znaleźć się właściciel – wyjaśniał M. Szlachetka.

Radni byli zgodni. Za podjęciem uchwały głosowało 13 obecnych na sesji.

Napisz komentarz »