REKLAMA

Polityka

Nadal będzie rządzić

Opublikowano 29 marca 2019, autor: bj

Dotychczasowy sołtys szefować będzie nadal w Stawniku (gm. Żary). W wyborach sołeckich nie miał kontrkandydata. Mieszkańcy wybrali też radę sołecką.

Zebranie wiejskie w Stawniku (21.03.) rozpoczęło się od sprawozdania Tadeusza Gałandzieja, dotychczasowego sołtysa.

– Przez 4 lata nasze inwestycje to witacz, tabliczki kierunkowe z numerami domów, klomb, ogrodzenie świetlicy, przebudowa zasilania świetlicy, rekultywacja terenu koło mostka, budowa wiaty i siłowni na boisku. Do tego przebudowa linii  i doprowadzenie prądu na boisko. W części wyasfaltowana została droga. Wieś zyskała poza tym 8 dodatkowych punktów świetlnych  oraz dwie lampy solarne – wyliczał T. Gałandziej.

Na 160 uprawnionych mieszkańców na zebraniu obecnych było 40. Jako kandydat na sołtysa został zgłoszony wyłącznie T. Gałandziej. Zdobył 39 głosów „za”, przy jednym „przeciw”.

Mieszkańcy zgłosili też piątkę kandydatów do rady sołeckiej. Najwięcej osób poparło Artura Rzeźnika (34 głosy), przeszli również Magdalena Kubiszyn i Emilia Kacperska (po 33 głosy), Waldemar Sawicki (32) i Urszula Wołowicz (30).

Napisz komentarz »