REKLAMA

Samorząd

Poprawili diety

Opublikowano 08 marca 2019, autor: jb

Stawki diety dla radnych z komisji skarg, wniosków i petycji przyjęli radni z Małomic.

– Gdy na początku nowej kadencji zatwierdzaliśmy stawki diet, statut gminy nie pozwalał na wyszczególnienie komisji skarg, wniosków i petycji. Musieliśmy najpierw poprawić statut, powołać komisję, a teraz formalnie trzeba było zatwierdzić wysokość należnej radnym diety – tłumaczy przewodniczący Rady Miasta, Józef Chuchra.

Przewodniczący komisji skarg, wniosków i petycji, Eugeniusz Barylak, będzie otrzymywał 751 zł miesięcznej diety, czyli tyle samo, co przewodnicząca komisji budżetu, gospodarki i spraw społecznych, Alicja Trąbska. Wiceprzewodniczący tych dwóch komisji mogą liczyć na 658 zł. Bez zmian pozostały stawki pozostałych radnych. Szeregowy radny otrzyma 655 zł, przewodnicząca komisji rewizyjnej, Barbara Reguła i zastępcy przewodniczącego Rady Miasta, Mirosław Lewandowski oraz Artur Jurkowski – po 872 zł, radni z komisji rewizyjnej – po 684 zł, a przewodniczący – Józef Chuchra 1 tys. 342 zł miesięcznie.

Jeżeli jeden radny zasiada w różnych komisjach na różnych stanowiskach, ma prawo tylko do jednej diety.

Napisz komentarz »