REKLAMA

Wasze sprawy

Bardzo drogie śmieci

Opublikowano 15 lutego 2019, autor: TR

To już pewne. Od marca mieszkańcy Lubska zapłacą za śmieci segregowane 17 zł od osoby, za niesegregowane 25 zł od osoby.

Taką uchwałę podjęli radni na sesji w piątek, 8 lutego.

– Stawki w Lubsku nie rosły od 2015 roku. Obecnie obowiązuje stawka 10 zł za odpady zbierane selektywnie i 16 zł za zbiórkę nieselektywną. Tymczasem cena za tonę odpadów w ZZO w Marszowie wzrosła z 243 zł do 356 zł. Efekt jest taki, że system się nie bilansuje i grozi to deficytem 600 tys. zł na koniec roku. Stąd propozycja nowych stawek ? wyjaśnił naczelnik wydziału inwestycji i gospodarki komunalnej Kamil Zakrzewski.

– Ilu mieszkańców segreguje śmieci, a ilu nie? ? dociekał radny Robert Słowikowski.

Zgodnie z informacjami Małgorzaty Witos z Urzędu Miasta w Lubsku, połowa mieszkańców śmieci nie segreguje.

– Z tą segregacją to jest też tak, że mieszkańcy deklarują, że będą segregować, ale kontrole wyłapują, że tak nie jest ? dodała M. Witos.

Dalsza dyskusja zmierzała do tego, jak znaleźć osoby, które nie płacą w ogóle za śmieci, a takich osób w Lubsku jest ponad 3.000.

– Dzisiaj mówimy tyko o stawkach. Muszą być wyższe, żeby się system bilansował. Następny krok to będzie zmiana metody naliczania. Może być na podstawie zużytej wody czy na podstawie powierzchni mieszkania. Dopuszczalne są też systemy hybrydowe, czyli stosowanie różnych sposobów naliczania dla różnych grup społecznych czy mieszkańców różnych miejscowości w gminie. W tym kierunku pracujemy ? poinformował burmistrz Janusz Dudojć.

Na ważny aspekt sprawy zwrócił uwagę radny Marcin Choiński.

– Podwyżka jest duża i dotknie szczególnie rodziny wielodzietne czy wielopokoleniowe. Dlatego trzeba opracować system zwolnień i ulg dla tych rodzin ? akcentował radny.

W głosowaniu, nowe stawki przeszły większością głosów. Za podwyżką głosowali: Adriana Rotkis, Alicja Kuźmińska, Artur Bondarenko, Bartosz Łapa, Karol Łyczko, Krzysztof Bielecki, Marcin Choiński, Marek Gutowski, Mirosław Firuta, Radosław Bondarenko, Robert Słowikowski; przeciw: Emilia Zajączkowska, Jarosław Bednarek, Marian Dziwulski. Na sesji nie było radnej Moniki Przysmak.

 

Napisz komentarz »