REKLAMA

Samorząd

Popracują w komisjach

Opublikowano 08 lutego 2019, autor: Justyna Bareła

Dwie nowe komisje Rady Miasta powołali radni z Małomic.

Utworzono komisję skarg, wniosków i petycji. Nowa komisja jest obowiązkowa od ostatnich wyborów i wszystkie gminy już ją powołały. Małomice poprawiały do tego czasu statut gminy, w którym trzeba było dopisać obowiązkową komisję.

Radni ustalili, że nowa komisja liczyć będzie pięciu radnych. Zgłoszono do niej siedmioro kandydatów: Pawła Gorzków, Grażynę Kolesińską, Łukasza Cichanowicza, Eugeniusza Barylaka, Józefa Karpińskiego, Jacka Polaka i Sebastiana Lisowskiego. W głosowaniu skład komisji wybrano bez Ł. Cichanowicza i J. Polaka, którzy dostali najmniej głosów. Przewodniczącym komisji wybrano E. Barylaka. Przed głosowaniem na jego zastępcę głos zabrał S. Lisowski.

– Chciałbym zaapelować do radnych z większości, żeby opozycji, która też jest w radzie, udzielić w prezydium komisji chociaż jednego miejsca – mówił.

Ostatecznie, zastępcą przewodniczącego został P. Gorzków z opozycji.

 

Poprawić statut

Radni tego samego dnia zdecydowali o powołaniu komisji doraźnej, która zajmie się ułożeniem i zaktualizowaniem statutu gminy. 

Przewodniczący rady Józef Chuchra zaproponował 5-osobowy skład komisji. Zgłoszono sześcioro kandydatów. W głosowaniu J. Polak i A. Jurkowski zdobyli najmniej, po 7 głosów, nie było więc jednej osoby z najniższym wynikiem, żeby ją odrzucić.

Po krótkiej naradzie J. Chuchra zawnioskował, by zmienić skład liczbowy komisji na sześć osób. Za zgodą radnych wybrani zostali do niej wszyscy, którzy zgodzili się kandydować. Skład komisji uzupełnili jeszcze S. Lisowski, Mirosław Lewandowski, P. Gorzków, G. Kolesińska i Artur Jurkowski.

W głosowaniu na przewodniczącego komisji więcej głosów poparcia – 7 – zdobył J. Polak.

– Nie róbcie ze mnie wroga publicznego, dlatego, że czasami mam inne zdanie – mówił do radnych z koalicji po wynikach głosowania. – Nie bez przyczyny reprezentuję w sposób właściwy swoich wyborców. To jest komisja doraźna bez żadnych dodatkowych gratyfikacji, która ma pomóc nam w pracy – mówił.

Projekt statutu ma powstać do końca maja, gdy zostanie przedłożony radzie do głosowania, komisja zakończy swoją pracę.

Napisz komentarz »