REKLAMA

Ludzie, wydarzenia

Śmiertelny ładunek

Opublikowano 01 lutego 2019, autor: Norbert Królik

Prawie 12 tys. ton zanieczyszczeń może rocznie wpuszczać do żarskiego powietrza Swiss Krono, zgodnie z posiadanymi pozwoleniami. To tak, jakby do miasta wjechało prawie 500 śmiertelnie niebezpiecznych ciężarówek załadowanych po brzegi truciznami.

Swiss Krono posiada pozwolenia zintegrowane na eksploatację instalacji do produkcji płyt drewnopochodnych oraz do eksploatacji instalacji do produkcji organicznych substancji chemicznych (fabryka kleju). 

Dzięki uzyskanym pozwoleniom, Swiss Krono może emitować do żarskiego powietrza rocznie 628 ton pyłu, który przenika przez drogi oddechowe do organizmu, powodując nowotwory, choroby układu oddechowego i krwionośnego. 

Swiss Krono ma też pozwolenie na emisję:

– blisko 5 tys. ton tlenku węgla, który jest śmiertelnie trujący

– ponad 4,5 tys. ton lotnych związków organicznych, często rakotwórczych i przyczyniających się do powstania smogu

– ponad 1 tys. ton dwutlenku azotu, który u roślin niszczy ciałka zieleni i powoduje opadanie liści, a nawet śmierć rośliny, natomiast u ludzi powoduje uszkodzenie płuc, zmniejsza zdolność krwi do przenoszenia tlenu i może być przyczyną chorób nowotworowych 

– prawie 400 ton dwutlenku siarki, który jest szkodliwy dla wszystkich organizmów żywych, szczególnie dla roślin

– blisko 200 ton formaldehydu, który powoduje podrażnienia, stany zapalne, łzawienie, pieczenie spojówek, ból gardła i głowy, nudności, osłabienie, bezsenność, działa również rakotwórczo.

 To tak jakby do Żar w ciągu roku wjechało około 500 śmiertelnie niebezpiecznych ciężarówek załadowanych po brzegi truciznami.

– Byłam na stacji pomiarowej w Żarach – mówi dr Barbara Toczko, naczelnik Wydziału Monitoringu Powietrza Generalnego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Warszawie. – Wiem, że w Żarach głównym problemem są pyły. Mają ogromny wpływ na zdrowie. Zwłaszcza pyły PM 2,5. Dostają się przez płuca do krwioobiegu. Mają wpływ na serce, układ krwionośny i oddechowy, a co za tym idzie, na całe nasze ciało. Przy rekcji z powietrzem są jak aerozol. Wywołują reakcje alergiczne – wyjaśnia.

Zarabiają w Żarach

Swiss Krono z Żar znajduje się w gronie najlepiej zarabiających firm w Polsce. Roczne przychody firmy przekroczyły w 2016 roku 2 mld zł. To 10 razy więcej niż wynosi budżet miasta. Z kolei dochód firmy (zysk przed odliczeniem podatku) w 2016 roku to 289 mln zł. Od 2013 do 2016 roku łączny dochód Swiss Krono wyniósł blisko 1 mld zł.

Napisz komentarz »