REKLAMA

Ludzie, wydarzenia

Dołążą do ekologicznego ogrzewania

Opublikowano 25 stycznia 2019, autor: Michalina Kozarowicz

Do 30 kwietnia można w Łęknicy składać wnioski o dofinansowanie kosztów zmiany lub budowy systemu ogrzewania w budynkach. W tym roku zabezpieczono na ten cel 40 tys.zł.

Ile oddadzą

Pieniądze można dostać tylko raz i to po zrealizowaniu zadania. Zwrot, jaki można otrzymać, wynosi do 50 % poniesionych kosztów, nie może to być jednak więcej niż 4 tys. zł. O dotację mogą ubiegać się mieszkańcy Łęknicy, którzy zmienią sposób ogrzewania swoich domów na ekologiczny.

Jakie warunki

Aby spełnić warunki, trzeba zmienić system ogrzewania oparty na paliwie stałym na taki, w którym źródłem ciepła będzie: energia elektryczna, olej opałowy, paliwo gazowe, energia geotermalna, energia cieplna pochodząca ze spalania biomasy, energia cieplna pochodząca ze spalania drobnych frakcji węgla kamiennego w kotle retortowym wyposażonym w podajnik paliwa. Przez 5 lat od dnia wypłaty dofinansowania, nie można montować alternatywnego źródła ciepła na paliwo stałe w postaci pieca lub kotła c.o. lub kominka z płaszczem wodnym lub nadmuchem. Wyjątek stanową klasyczne kominki rekreacyjne stawiane w salonach dla ozdoby.

Złóż wniosek

Aby otrzymać dofinansowanie, trzeba wcześniej złożyć pisemny wniosek w Urzędzie Miejskim w Łęknicy, wypełniając specjalny formularz. Mieszkańcy Łęknicy mają na to czas do 30 kwietnia, ale liczyć się będzie kolejność złożonych wniosków. Dotacja przyznawana będzie w kolejności wpływu kompletnych wniosków, aż do wyczerpania funduszy. Po podpisaniu umowy, będzie czas na wykonanie zadania, czyli wymianę ogrzewania na ekologiczne. Po całkowitym zakończeniu wymiany pieca i złożeniu w Urzędzie Miejskim dokumentów do rozliczenia dotacji, urzędnicy przeprowadzą odbiór inwestycji. Po rozliczeniu kosztów, na zasadach określonych w umowie, mieszkaniec otrzyma zwrot części poniesionych nakładów.

Napisz komentarz »