REKLAMA

Wasze sprawy

Najwięcej na 500+

Opublikowano 25 stycznia 2019, autor: jb

Ponad 13 mln zł wynosi cały budżet Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żarach na 2019 rok. Najwięcej pieniędzy przewidziano na tak zwane programy wspierania rodzin.

Największa pula pieniędzy, ponad 10 mln 300 tys. zł, to rządowe programy wspierania rodziny. W ramach „500+” w gminie zaplanowano 6 mln 54 tys. 200 zł. Świadczenia rodzicielskie i fundusz alimentacyjny pochłoną 3 mln 972 tys. 800 zł. Kolejne 347 tys. zł przewidziano na wspieranie rodziny.

– To jest kwota z programu tzw. dobry start, w którym wypłacana jest wyprawka szkolna dla dzieci w kwocie 300 zł. Te wnioski przyjmowane są w wakacje przed kolejnym rokiem szkolnym – tłumaczy Maria Nowak, kierownik GOPS. I dodaje: – Pieniądze z dotacji uzupełniane są w miarę potrzeb, nie ma mowy, żeby ich zabrakło. Co miesiąc przygotowujemy potrzebne statystyki i jak trzeba, zgłaszamy zapotrzebowanie – dodaje M. Nowak.

Paczki i zasiłki

Na zasiłki stałe dla niepełnosprawnych zaplanowano 453 tys. zł, na zasiłki okresowe i celowe jest pula 212 tys. zł. Na utrzymanie podopiecznych w Domach Pomocy Społecznej pójdzie 380 tys. zł. Świadczenia w ramach specjalistycznych usług opiekuńczych oszacowano na 197 tys. 900 zł. Na dożywanie dzieci w szkołach i zasiłki dla dorosłych przewidziano 294 tys. zł. 30 tys. zł to kwota zarezerwowana na dodatki mieszkaniowe.

Wnioski na wszystkie formy pomocy zbierane są ponownie od stycznia. Nie dostaniemy jednak teraz samego opału na zimę.

– Opał wydawaliśmy głównie jesienią. Jeżeli komuś z jakiegoś powodu nie wystarczyło przyznanego opału, może starać się o zasiłek na jego zakup – tłumaczy M. Nowak.

Od listopada wzrosło kryterium dochodowe, które uprawnia do korzystania z pomocy GOPS. Stawka pozwalająca na otrzymywanie zasiłków, opału wynosi 701 zł w przypadku osób samotnych i 528 zł na jedną osobę w rodzinie. W przypadku dożywiania wynoszą one 1 tys. 51,50 zł dla osoby samotnej i 792 zł na osobę w rodzinie.

Odpowiednio wzrosły także stawki uprawniające do odbioru paczek żywnościowych. Dla osób samotnych jest to 1 tys. 402 zł oraz 1 tys. 56 zł na osobę w rodzinie.

– To są kwoty ustalane raz na trzy lata, więc w najbliższym czasie zmian w kryteriach nie będzie – tłumaczy M. Nowak.

Koszt utrzymania samego GOPS wyniesie 800 tys. 671 zł, z czego 571 tys. 692 zł to koszt wynagrodzeń pracowników.

Napisz komentarz »