REKLAMA

Aktualności, Samorząd

Zwolnienia w Ratuszu

Opublikowano 18 stycznia 2019, autor: Piotr Piotrowski

Ponad 10 osób straci pracę w szprotawskim Urzędzie Miasta. Burmistrz zapewnia, że da to ok. 700 tys. zł oszczędności rocznie.

Nowy regulamin organizacyjny, przygotowany przez pełnomocnika burmistrza, Macieja Borynę, Mirosław Gąsik podpisał w tym tygodniu. Za jego opracowanie burmistrz płacił Borynie 6 tys. zł miesięcznie. Zgodnie z nim, wypowiedzenia otrzyma ponad 10 urzędników, licząc pięć etatów Straży Miejskiej. Oprócz stanowiska wiceburmistrza, likwidowane jest stanowisko inspektora ds. kultury i turystyki, kierownika wydziału gospodarki, rolnictwa i ochrony środowiska oraz kierownika wydziału edukacji i spraw społecznych, kierownika wydziału inwestycyjnego oraz kierownika wydziału rozwoju. W ich miejsca powstały referaty, podległe dwóm nowym wydziałom.

 – Wydział gospodarki, rolnictwa i ochrony środowiska został połączony z wydziałem inwestycyjnym, kierować nim będzie naczelnik wybrany w konkursie, który już został ogłoszony – informuje Karina Jarosz, sekretarz gminy. – Obecnie sprawami tych wydziałów zajmuje się Jan Litwinka. Zlikwidowane zostało jedno stanowisko kierownicze oraz dwa – inspektorów. Również w jeden duży wydział połączono wydział spraw obywatelskich i wydział edukacji i spraw społecznych. Będzie nim zarządzać naczelnik, konkurs na to stanowisko burmistrz ogłosi w najbliższym czasie. Pełniącym obowiązki do czasu jego rozstrzygnięcia będzie Sylwester Chocholski. Z kolei kierownik wydziału spraw obywatelskich, Jan Dyba, dostał propozycję pracy jako inspektor ds. informacji niejawnych i zarządzania kryzysowego.

W urzędzie powstanie Biuro Pozyskiwania Środków Pozabudżetowych. Do tej pory zajmowały się tym osoby na dwóch samodzielnych stanowiskach ds. pozyskiwania środków i rewitalizacji.

Część osób, jak np. była kierowniczka wydziału gospodarki, rolnictwa i ochrony środowiska, Zdzisława Grabowska, jest na zwolnieniu lekarskim.

 – Te wszystkie zmiany dadzą ok. 700 tys. zł rocznie – wylicza burmistrz M. Gąsik.

Napisz komentarz »