REKLAMA

Gospodarka

Podzielili kasę

Opublikowano 18 stycznia 2019, autor: bj

Z prawie 15-milionowego budżetu Przewozu niespełna 2 miliony złotych pójdzie na inwestycje. Będzie kanalizacja, świetlica, boisko i nowy wóz do wywozu nieczystości.

Kanalizacja w Potoku będzie najdroższą inwestycją w 2019 r. w gminie Przewóz. Jej koszt to 750 tys. zł. Tylko 50 tys. zł mniej gmina wyłoży na budowę świetlicy wiejskiej w Sanicach (700 tys. zł). Wielofunkcyjne boisko w Przewozie pochłonie znacznie mniej, bo nieco ponad 252 tys. zł. Na zakup wozu asenizacyjnego pójdzie 160 tys. zł. Z kolei rewitalizacja parku w Przewozie to wydatek rzędu 100 tys. zł. Najmniej z gminnej kasy urzędnicy wysupłają na remont stacji uzdatniania wody w Lipnej, bo 20 tys. zł.

Łącznie na inwestycje Urząd Gminy zamierza przeznaczyć 1 mln 982 tys. 500zł.

Napisz komentarz »