REKLAMA

Polityka

Kasa dla wsi, strażaków i urzędników

Opublikowano 04 stycznia 2019, autor: Michalina Kozarowicz

207 tys. 738 zł gmina Tuplice przeznaczyła na fundusz sołecki w 2019 roku.

Radni z Tuplic spotkali się na sesji w piątek, 28.12., żeby uchwalić budżet na ten rok. Wydatki gminy wyniosą 18 mln 309 tys. 463 zł, zaś przychody – 16 mln 653 tys. 587 zł. Deficyt w wysokości 1 mln 655 tys. 876 zł zostanie pokryty z pożyczek zaciągniętych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem funduszy pochodzących z Unii Europejskiej.

Najważniejsze wydatki

Wydatki jednostek budżetowych w gminie wyniosą 9 mln 856 tys. 784 zł, z czego 6 mln 803 tys. 802 zł pójdzie na wynagrodzenia i składki od nich naliczane. Natomiast wydatki związane z wykonywaniem przez jednostki swoich statutowych zadań wyniosą jedynie 3 mln 52 tys. 982 zł.

Na drogi gminne przeznaczono 2 mln 586 tys. 966 zł. Na infrastrukturę wodociągową i sanitacyjną – 2 mln 25 tys. 231 zł. Ochotnicza straż pożarna otrzyma 51 tys. 650 zł dofinansowania.

Utrzymanie Szkoły Podstawowej będzie kosztować 3 mln 89 tys. zł, z czego 1 mln 959 tys. zł pochłoną wynagrodzenia pracowników. Koszt utrzymania przedszkola to 997 tys. zł, z czego 609 tys. zł pójdzie na pense pracowników. Koszt dowozu uczniów do szkół to 308 tys. zł.

Na pomoc społeczną gmina przeznaczy 1 mln 326 tys. zł. Na gospodarkę komunalną i ochronę środowiska zarezerwowano w budżecie 1 mln 265 tys. 253 zł. Odpady komunalne będą kosztować gminę 731 tys. 202 zł. Na utrzymanie zieleni zarezerwowano 106 tys. zł. Roczny koszt oświetlenia ulic, placów i dróg to 122 tys. zł.

Fundusze sołeckie

Sołectwo Cielmów 20 tys. 717 zł
Sołectwo Chełmica 18 tys. 167 zł
Sołectwo Chlebice 9 tys. 387 zł
Sołectwo Czerna 12 tys. 58 zł
Sołectwo Drzeniów 17 tys. 803 zł
Sołectwo Grtabów 14 tys. zł
Sołectwo Gręzawa 13 tys. 191 zł
Sołectwo Jagłowice 11 tys. 693 zł
Sołectwo Łazy 13 tys. 757 zł
Sołectwo Matuszowice 10 tys. 34 zł
Sołectwo Nowa Rola 13 tys. 433 zł
Sołectwo Świbinki 13 tys. 29 zł
Sołectwo Tuplice 40 tys. 463 zł

 

Napisz komentarz »