REKLAMA

Polityka

10 milionów na pensje

Opublikowano 04 stycznia 2019, autor: Michalina Kozarowicz

Radni z Trzebiela podjęli swoją pierwszą bardzo ważną decyzję. W piątek (28.12.) przegłosowali budżet gminy na 2019 rok.

Wydatki gminy Trzebiel w 2019 roku wyniosą 25 mln 811 tys. 380 zł, zaś dochody – 23 mln 643 tys. 420 zł. Deficyt w wysokości 2 mln 167 tys. 960 zł zostanie pokryty kredytem bankowym w wysokości 1 mln 400 tys. zł i nadwyżką z lat ubiegłych, która wynosi łącznie 767 tys. 960 zł. Wynagrodzenia (i składki od nich) pracowników urzędu, szkół i jednostek pomocniczych w gminie Trzebiel pochłoną 10 mln 206 tys. 602 zł.

Najważniejsze wydatki

W budżecie gminy na 2019 rok zaplanowano 709 tys. 500 zł na infrastrukturę wodociągową. Działalność ochotniczych straży pożarnych  będzie kosztować 1 mln 64 tys. 892 zł. Na utrzymanie szkół pójdzie 5 mln 184 tys. 92 zł. Koszt utrzymania przedszkola to 1 mln  283 tys.  296 zł. Dowożenie uczniów i przedszkolaków pochłonie 514 tys.  470 zł. Przeciwdziałanie alkoholizmowi będzie kosztować 168tys. zł, zaś wpływy z licencji za sprzedaż alkoholu wyniosą 170 tys. zł. Pomoc społeczna to 1 mln 688 tys. 44 zł. Na gospodarkę komunalną i ochronę środowiska zaplanowano 3 mln 821 tys. 300 zł, z czego 888 tys. zł pochłonie gospodarka odpadami komunalnymi. Dotacja celowa na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków wyniesie 52 tys. 500 zł.

Rada Gminy kosztować będzie 98 tys. zł. Pieniądze zostaną przeznaczone na wypłatę diet dla 15 radnych za udział w sesjach i komisjach. Pozostała kwota, 6 tys. zł, pójdzie na zakup kalendarzy, materiałów biurowych oraz usług pocztowych.

Kasa dla jednostek

Dotacje dla jednostek podległych Urzędowi Miasta wyniosą łącznie 1 mln 794 tys. 200 zł. Z tej kwoty do Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej powędruje 470 tys. zł dotacji przedmiotowej i 650 tys. zł dotacji celowej. Ośrodek Kultury i Biblioteka w Trzebielu dostanie 479 tys. 200 zł dotacji przedmiotowej i 195 tys. zł dotacji celowej.

 

 

NAJWAŻNIEJSZE INWESTYCJE

– budowa wodociągu Siedlec – Bukowina 650 tys. zł

– zakup samochodu strażackiego dla OSP Trzebiel – 812 tys. zł (po otrzymaniu dofinansowania)

– modernizacja dachu w Szkole Podstawowej w Nowych Czaplach – 206 tys. zł

– odtworzenie Alei Kasztanowej w Bronowicach (2019-2020) – 37 tys. 500 zł

– dokończenie rewitalizacji rynku w Trzebielu – 2 mln 96 tys. zł

– przebudowa świetlicy wiejskiej w Żarkach Wielkich – 375 tys. zł

Napisz komentarz »