REKLAMA

Samorząd

Zaczęli od podwyżki

Opublikowano 04 stycznia 2019, autor: Justyna Bareła

Radni z gminy Wymiarki podnieśli swoje diety o sto procent.

Nad wysokością swoich diet radni głosowali w piątek,28.12. Była to dopiero ich druga zwyczajna sesja tej kadencji, bo na pierwszej źle wybrali przewodniczącą rady i czekali na pozwolenie od wojewody, by móc głosować w tej sprawie jeszcze raz.

Już za styczeń szeregowi radni otrzymają po 400 zł miesięcznie, to o 200 zł więcej niż radni poprzedniej kadencji. To także o 100 zł więcej, niż przed obniżką diet w 2015 roku. Wysokość diet ustalono właśnie wtedy, gdy z 300 zł miesięcznie radni obniżyli swoje diety do 200 zł.

Wszystkim więcej

Nowi radni dostali nowe stawki. Oprócz szeregowych radnych wzrosły też diety zarządu. Przewodnicząca otrzyma 800 zł miesięcznie (było 750 zł), a zastępca 600 zł (było 400 zł). W przypadku nieobecności na sesji potrącane jest radnemu 50 procent diety, na komisji 20 procent. Gdy w danym miesiącu nie ma sesji lub komisji, to dieta naliczana jest po prostu na podstawie listy obecności. Dyskusji nad podwyżkami nie było. Zastępca przewodniczącej Jarosław Dulęba odczytał tylko projekt uchwały.

 

Każdy ma miejsce

Na tej samej sesji radni zrobili to, co ich koledzy z innych gmin jeszcze na początku grudnia. Podzielili, kto w której komisji rady będzie pracować. Przewodniczącym komisji rewizyjnej został Edward Kowalów, a jej skład uzupełnili: Marian Seremak, Anna Janus-Szymańska, Jerzy Niezgócki, Jadwiga Klejszta. Szefem komisji skarg, wniosków i petycji wybrano Annę Kozłowską, w komisji pracują też Barbara Szkodzińska, Grażyna Wakuluk i Piotr Nowak. W sklad komisji budżetu i zadań gospodarczych weszli: J. Niezgócki, Zbigniew Noskowicz, E. Kowalów, G. Wakuluk i A. Kozłowska. W komisji zdrowia, oświaty, kultury i spraw socjalnych pracować będą: Magdalena Morusiewicz, Marta Maj, A. Janus-Szymańska, J.Klejszta i J. Dulęba.

Napisz komentarz »