REKLAMA

Samorząd

Dziura w budżecie

Opublikowano 04 stycznia 2019, autor: Justyna Bareła

1 mln 664 tys. 304 zł zabraknie w gminie Wymiarki, żeby spiąć budżet na 2019 rok.

Dochody gminy mają wynieść 11 mln 635 tys. 720 zł, a wydatki 13 mln 300 tys. 27 zł. Deficyt ma zostać pokryty przychodami z wolnych środków.

W budżecie przewidziano 4 mln 265 tys. 80 zł na inwestycje, ale prawie całość, bo ponad 3,5 mln zł pójdzie na budowę kanalizacji przy ul. Kościuszki i przydomowych oczyszczalni ścieków, na które gmina dostała dofinansowani. Na pozostałe wydatki w budżecie pieniędzy jest mniej. Można znaleźć w nim np. 260 tys. zł na remont Stacji Uzdatniania Wody, 289 tys. zł na budowę chodników, 52 tys. 122 zł na budowę alejki na cmentarzu. W budżecie szkoły jest 112 tys. 335 zł na budowę chodnika i naprawę elewacji budynku.

– Z przetargiem na ul. Kościuszki ruszamy już na początku stycznia, żeby zobaczyć, jaka jest teraz sytuacja na rynku, jakie stawki proponują firmy. Czas mamy do września – zapowiada wójt Lech Miszewski.

Radni przyjęli budżet jednogłośnie, bez dyskusji, na sesji w piątek, 28.12.

Wydatki gminy Wymiarki sięgają 13 mln 300 tys. zł, które pójdą m.in. na:

-Gospodarka komunalna: 4 mln 158 tys. 623 zł
-Oświata: 2 mln 668 tys. 447 zł
-500+ i świadczenia rodzinne: 2 mln 39 tys. 294 zł
-Administracja publiczna: 1 mln 842 ts. 996 zł (w tym 930 tys. zł na wynagrodzenia pracowników Urzędu Gminy)
-Pomoc społeczna: 834 tys. 714 zł
-Rolnictwo i łowiectwo: 561 tys. 711 zł
-Transport i łączność: 401 tys. 400 zł
-Kultura: 295 tys. 36 zł

 

Napisz komentarz »