REKLAMA

Samorząd

Ustalone, przegłosowane

Opublikowano 07 grudnia 2018, autor: Justyna Bareła

Tylko radna Urszula Śmigiera nie będzie w Gozdnicy pracować w żadnej z komisji Rady Miasta.

Propozycje podziału prac w komisjach radni mieli przygotowane już przed sesją (poniedziałek, 3.12.), choć nie wszystkim się to spodobało.

W mieście jest 5 komisji. W składzie każdej może być maksymalnie 5 radnych.  Każdy z radnych pracować może maksymalnie w dwóch komisjach.

Składy powołano, zaczynając od komisji statutowej i budżetu. Propozycje odczytała radna Marzena Maciejewska. Wymieniła siebie, Annę Kulczyńską, Elżbietę Kolman, Zofię Przerwa i Pawła Laskowskiego. Piotr Sowiński zgłosił U. Śmigierę, ale ta się nie zgodziła.

– Po co? Przecież to jest już wszystko ustalone. Mam prośbę do pani wiceprzewodniczącej, bo pani przewodnicząca pozwala na to, co było już cztery lata temu. Z góry są ustalone składy komisji. Ja rozumiem, że można się dogadywać, ale w obecności całej Rady Miasta. W innym przypadku jest to niedemokratyczne – przekonywała U. Śmigiera.

– Pani również mogła sobie ułożyć listę, kogo widzi w jakiej komisji. Każdy to robi. Gdybyśmy nie mieli opracowanych koncepcji, siedzielibyśmy tu dzisiaj 5 godzin – odpowiadała jej przewodnicząca Krystyna Mulik.

Propozycję składu komisji gospodarki miejskiej podała K. Mulik. W jej skład weszli radni Paweł Jurgo, Piotr Pielch, P. Laskowski, Ewa Zielińska i Z. Przerwa.

Skład komisji socjalnej zaproponowała wiceprzewodnicząca A. Kulczyńska. W jej skład weszli: M. Maciejewska, P. Pielach, P. Jurgo, E. Zielińska i E. Kolman.

Dodatkowe głosowanie potrzebne było do ustalenia składu komisji rewizyjnej, bo zgłoszono więcej kandydatów niż jest miejsc. Zaproponowano Jagodę Maksymowicz-Lesiuk, Beatę Augustyniak, Pawła Jankowskiego, Aleksandrę Łasocha, Piotra Sowińskiego. Siebie zgłosiła U. Śmigiera, ale zdobyła najmniej głosów i do składu nie weszła.

Skład nowej komisji skarg, wniosków i petycji uzupełnili P. Sowiński, P. Jankowski, A. Łasocha, B. Augustyniak i J. Maksymowicz-Lesiuk. Pracy w tej komisji odmówiła U. Śmigiera.

Cztery lata temu też tylko radna U. Śmigiera nie została wybrana do pracy w żadnej komisji.

Diety radnych w Gozdnicy wynoszą od 290 do 360 zł (wyższa, jeżeli pracują w dwóch komisjach) miesięcznie, wiceprzewodnicząca otrzymuje 590 zł, a przewodnicząca 1 tys. 500 zł.

Napisz komentarz »