REKLAMA

Aktualności, Polityka

Obradowali w Łęknicy

Opublikowano 23 listopada 2018, autor: bj

Złożyli ślubowanie, wybrali przewodniczącego Rady Miasta i szefów komisji. Przyjęli ślubowanie burmistrza – tak kadencję 2018-2023 rozpoczęła Rada Miasta w Łęknicy.

Przewodniczącym Rady Miasta został Henryk Klapa. Radni wielkiego wyboru nie mieli, bo był jedynym kandydatem. Otrzymał 13 głosów za, 2 osoby były przeciw. Kontrkandydata nie miał też Bartłomiej Jeziorski, który ubiegał się o stanowisko wiceprzewodniczącego. Poparło go 13 radnych, 1 był przeciw, 1 wstrzymał się od głosu.

Radni podzielili się pracą w komisjach, a także wybrali ich szefów. W komisji rewizyjnej zasiądą: Tomasz Jański (przewodniczący), Dawid Syzdek, Mariusz Tuszkieiwcz, Janina Ganczar i Maciej Malara.

Skargi, wnioski i petycje rozpatrywać będą: D. Syzdek (przewodniczący), Mariusz Tuszkiewicz (zastępca przewodniczącego), Bogusław Junke, T. Jański i Zuzanna Wilk.

Komisję budżetu tworzyć będą: Krzysztof Dziurewicz (przewodniczący), Kazimierz Kawecki (zastępca przewodniczącego), H. Klapa, Robert Pietrzak i Z. Wilk.

O kulturę troszczyć się będą: B. Junke (przewodniczący), Sebastian Baran (wiceprzewodniczący), B. Jeziorski, Monika Drzumyło i Łukasz Zowczak.

Przed Radą Miasta ślubowanie złożył Piotr Kuliniak, burmistrz miasta.

Dieta przewodniczącego Rady Miasta wynosi 1 tys. 50 zł, wiceprzewodniczącego 700 zł. Również 700 zł otrzymuje przewodniczący komisji, natomiast szeregowy radny 650 zł.

Wynagrodzenie zasadnicze burmistrza wynosi 4 tys. 700 zł, dodatek funkcyjny 1 tys. 900 zł, a dodatek specjalny 2 tys. 640 zł.

Napisz komentarz »