REKLAMA

Kultura, Oświata

Nauczycielskie awanse

Opublikowano 24 sierpnia 2018, autor: bj

Na wyższy stopień stopień zawodowy awansowały dwie nauczycielki z żarskich szkół specjalnych.

Tytuł nauczyciela mianowanego uzyskały Edyta Dzieńska z Zespołu Szkół Specjalnych i Elżbieta Kuberska z Ośrodka dla Dzieci z Wadami Słuchu i Mowy.

E. Dziewińska jest nauczycielem zespołu edukacyjno-terapeutycznego i wychowawczynią kl. I Szkoły Podstawowej.

Praktycznych przedmiotów zawodowych uczy z kolei E. Kuberska.

Obie panie stanęły (21.08.) przed komisją złożoną z przedstawiciela Starostwa Powiatowego, Kuratorium Oświaty, Związku Nauczycielstwa Polskiego, ekspertów z listy ministra edukacji narodowej oraz dyrektorów obu szkół.

Awans zawodowy ze stopnia nauczyciela kontraktowego na mianowanego wiąże się z podwyżką wynagrodzenia z kwoty 2 tys. 487 zł na 2 tys. 824 zł. To podstawowa pensja, do tego dochodzą dodatki, np. stażowy, motywacyjny, funkcyjny, za warunki pracy.

Napisz komentarz »