REKLAMA

Kultura, Oświata

Kierownicy zostali dyrektorami

Opublikowano 13 lipca 2018, autor: Justyna Bareła

Halina Kanyi-Maina i Krystyna Matczak będą przez rok dyrektorkami Szkół Podstawowych w Długiem i Lesznie Górnym. Na 5-letnią kadencję dyrektorem SP w Siecieborzycach został Jan Suchecki.

Trzy szkoły do tej pory działały jako filie Zespołu Szkół w Wiechlicach. Miały swoich kierowników, a oficjalny dyrektor, Cecylia Brodzińska, była jednym zwierzchnikiem dla wszystkich szkół. Od września będą to samodzielne podstawówki.

W konkursie, który ogłosił Urząd Miasta, zgłosił się tylko Jan Suchecki, dotychczasowy kierownik szkoły w Siecieborzycach. Jego wybrano na pełną 5-letnią kadencję. Dla szkół w Długiem i Lesznie Górnym ogłoszono dwa konkursy, nie zgłosił się żaden chętny.

– Po konkursach w obu szkołach odbyły się rady pedagogiczne, na których poproszono kierowników, żeby się zgodzili zostać dyrektorami – tłumaczy Paweł Chylak, wiceburmistrz Szprotawy.

Jako pierwsza prośbę przyjęła Halina Kanyi-Maina ze szkoły w Długiem, kierownik szkoły w Lesznie Górnym Krystyna Matczak zgodziła się dopiero w piątek, 6.07. Obie zostaną dyrektorkami z mianowania burmistrza.

– Będą dyrektorkami przez rok, od września do końca czerwca, po takim czasie trzeba będzie przeprowadzić kolejne konkursy – dodaje P. Chylak.

Napisz komentarz »