REKLAMA

Kultura, Oświata

Najwięcej na filmy pod chmurką

Opublikowano 13 lipca 2018, autor: Norbert Królik

150 tys. zł dofinansowania na wakacyjny wypoczynek rozdali żarscy urzędnicy Kto dostał najwięcej? Żarski oddział PTTK i Stowarzyszenie Żaranin, którego członkiem jest Łukasz Matyjasek, radny miejski z komitetu wyborczego Dobre Miasto Gmina Powiat.

PTTK dostało 29 tys. zł na trzy projekty, w tym na górski obóz wędrowny i kolonię dla dzieci. Trzeci projekt to „Wakacyjne środy”, w ramach którego co środę organizowane są wyjazdy, m.in do Brodów, do Lubska na zalew Karaś (nauka pływania kajakiem), do Staniszowa (wycieczka 3-dniowa), Bieniowa (wycieczka rowerowa) czy Puszczykowa.

– Cały czas można się zapisywać w żarskim oddziale PTTK. Wyjazdy są częściowo opłacane z dotacji, a częściowo koszty pokrywają uczestnicy – tłumaczy Elżbieta Łobacz Bącal z żarskiego PTTK.

Radny tylko doradza

Żaranin na dwa wakacyjne projekty dostał w sumie 28 tys. 990 zł. Z tej miejskiej dotacji 24 tys. zł pójdzie wyświetlanie filmów pod chmurką, czyli „Kino plenerowe”, a 5 tys. zł – na zajęcia plastyczne. Ze stowarzyszeniem związany jest Ł. Matyjasek, radny miejski.

– Jestem członkiem stowarzyszenia, ale nie pełnię tam żadnej funkcji. Pomagam, doradzam w stowarzyszeniu i robię to wszystko za darmo – zarzeka się Ł. Matyjasek, który zrezygnował z funkcji prezesa stowarzyszenia, gdy został radnym miejskim.

Prezesem Żaranina jest Sylwia Grzegorzak, wiceprezesem Jan Matyjasek, a sekretarzem Bożena Matyjasek, czyli najbliższa rodzina radnego.

Na strzelanie, obóz i oazę

Mniej pieniędzy dostali harcerze z żarskiego Hufca ZHP. Na cztery wakacyjne projekty otrzymali 28 tys. zł.

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci na dwie akcje wakacyjne dostało 18 tys. zł, a Liga Obrony Kraju na sierpniowe zajęcia strzeleckie – 10 tys. zł.

Tyle samo, czyli 10 tys. zł, otrzymały Fundacje Sigma z Żar i Talent z Poznania. Na pieniądze z miasta na wakacje załapał się również klub sportowy Agros, który 8 tys. zł dofinansowania przeznaczył na obóz sportowy nad morzem. Pieniądze otrzymały też oddziały Caritas przy parafii Miłosierdzia Bożego – 4 tys. zł i parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa – 5 tys. zł na udział dzieci z parafii w oazach.

Napisz komentarz »