REKLAMA

Praca, Wasze sprawy

Kasy coraz mniej

Opublikowano 06 lipca 2018, autor: jb

W Powiatowych Urzędach Pracy kończą się pieniądze na aktywizację bezrobotnych.

W żarskim PUP są pieniądze na staże dla 20 osób, na prace interwencyjne dla kolejnych 12 osób, są też pieniądze na roboty publiczne dla 4 osób.

– Na podniesienie kwalifikacji zawodowych możemy skierować 9 osób. Są także pieniądze na 4 dotacje na założenie działalności gospodarczej, są one dla osób z terenów wiejskich – wymienia Żaneta Wójcicka, kierownik Centrum Aktywizacji Zawodowej PUP.

Wnioski na wszystkie formy pomocy przyjmowane są jeszcze w PUP w Żaganiu.

– Dostaliśmy z ministerstwa dodatkowe 235 tys. zł dla osób w szczególnej sytuacji na rynku pracy. Chcemy je przeznaczyć na 15 miejsc na robotach publicznych i 10 osób na staże – mówi Halina Janowska, kierownik działu promocji zatrudnienia PUP.

Oferta jest dla osób długotrwale bezrobotnych, powyżej 50 roku życia, poniżej 30 roku życia lub dla tych, którzy korzystają z pomocy OPS lub mają minimum jedno dziecko poniżej 6 roku życia.

– Otrzymaliśmy też dodatkowe 14 tys. zł na szkolenia, skierowane dla osób powyżej 45 roku życia. Nabór wniosków rozpoczniemy pod koniec lipca – dodaje H. Janowska .
Napisz komentarz »