REKLAMA

Kultura, Oświata

Najlepszy w Polsce

Opublikowano 22 czerwca 2018, autor: bj

Autorska praca multimedialna Mateusza Koroblewskiego, ucznia  Katolickiej Szkoły Podstawowej w Żarach, okazała się najlepsza spośród 153 nadesłanych na ogólnopolski konkurs „Bohaterowie są wśród nas” ogłoszony przez Zarząd Główny Związku Kombatantów RP. Jej autor, który pracę przygotowywał  pod opieką Stanisława Rudnickiego otrzymał nagrodę główną.

 M Koroblewski opisał w pracy dzieje swojej kresowej rodziny. Najwięcej miejsca poświęcił dziadkowi Stanisławowi Koroblewskiemu żołnierzowi Armii Krajowej, a następnie uczestnikowi walk o Berlin. Po wwojnie, jako kierownik internatu w szkole górniczej w Żarach założył tajną organizację  antykomunistyczną „Śmierć Wrogom Ojczyzny”. Zdekonspirowany został skazany na śmierć, następnie karę zamieniono na wieloletnie więzienie.

Napisz komentarz »