REKLAMA

Kultura, Oświata

Musztra i parada

Opublikowano 01 czerwca 2018, autor: jb

Reprezentacja Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych „59” z Żagania zajęła drugie miejsce w IV Wojewódzkim Przeglądzie Musztry Paradnej Klas Mundurowych Województwa Lubuskiego w Gorzowie Wielkopolskim.

Na drugie miejsce złożyły się trzy konkurencje: musztry paradnej, musztry obowiązkowej i piosenki marszowej, za które szkoła zdobyła kolejno pierwsze, drugie i trzecie. Do zawodów uczniowie przygotowywali się od trzech miesięcy. Układ ułożył im nauczyciel Łukasz Ciechanowicz.

– Najdłużej ćwiczyłyśmy układ do musztry paradnej, który potem poszedł nam najlepiej – mówi uczennica Jagoda Frąckowiak.

Już od września klasy mundurowe ZSP będą brały udział w pilotażowy projekcie nadzorowanym przez Ministerstwo Obrony Narodowej. Młodzież będzie mieć dodatkowe 185 godzin zajęć wspieranych przez jednostki wojskowe i centra szkolenia. – Absolwenci programu mają być objęci kilkutygodniowym szkoleniem wojskowym w ramach skróconej służby przygotowawczej lub powołani na krótkotrwałe ćwiczenie wojskowe zakończone przysięgą wojskową i zasilić rezerwy osobowe Sił Zbrojnych. Resort zapewni również młodzieży pierwszeństwo w zakresie aplikowania do wojskowej służby zawodowej lub kandydackiej – dodaje Jadwia Gargula, dyrektor Szkoły. 
Napisz komentarz »