REKLAMA

Wasze sprawy

Szybciej powiedzą, że trują?

Opublikowano 25 maja 2018, autor: Norbert Królik

Mieszkańcy Żar domagają się obniżenia progów alarmowania oraz informowania o zanieczyszczeniu powietrza.

Do Urzędu Miasta w Żarach wpłynęła petycja, pod którą podpisało się kilkuset mieszkańców. Domagają się obniżenia na terenie miasta poziomów alarmowania i informowania dla pyłu zawieszonego PM 10. W Polsce alarm ogłasza się, gdy norma dobowa jest przekroczona o 600 proc., a informuje, gdy norma przekroczona jest o 400 proc.
– W Polsce progi alarmowe ustalone są na jednym z najwyższych poziomów w Europie. Burmistrz może na terenie miasta obniżyć poziom alarmowania i informowania mieszkańców o zagrożeniu wynikającym ze smogu – uważa Remigiusz Krajniak z fundacji Eko-Lubusz.
Chcą niższych poziomów
Mieszkańcy chcą, żeby w Żarach alarm był ogłaszany, gdy norma przekroczona jest już o 400 proc., a poziom informowania był ustalony na poziomie 200 proc. normy.

W Żarach od początku tego roku dobowa norma pyłu zawieszonego PM10 była przekraczana przez 26 dni. Największe dobowe stężenie PM10 stanowiło 240 proc. normy
– Dopóki nie będzie prognoz krótkoterminowych dotyczących pyłu PM10 w naszym województwie, opracowywanych przez WIOŚ, to nie mamy narzędzi, żeby jako miasto samodzielnie informować, czy alarmować mieszkańców. Takie prognozy mają się pojawić w przyszłym roku – mówi Daniel Babula, zastępca naczelnika wydziału infrastruktury w żarskim Urzędzie Miasta. 
Petycja do Urzędu Miasta wpłynęła 10 maja. Na jej rozpatrzenie urzędnicy mają trzy miesiące.
Napisz komentarz »