REKLAMA

Aktualności, Samorząd

Będziemy to spłacać 123 lata

Opublikowano 18 maja 2018, autor: TR

Tonące w długach Lubsko jeszcze bardziej się zadłuża. Urzędnicy szukają właśnie banku, który pożyczy im kolejne 4 mln zł.

– Ten kredyt ma być przeznaczony na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek ? poinformowała radnych skarbnik Danuta Szewczyk na wspólnym posiedzeniu, 16 maja.

Na koniec ubiegłego roku Lubsko było zadłużone na 65,4 mln zł (dla porównania dochody gminy wyniosły 77,1 mln zł.

– W stosunku do 2016 roku zadłużenie spadło dokładnie o 553 tys. zł – podkreślił burmistrz Lech Jurkowski  I dorzucił: – Jakbyśmy w takim tempie schodzili z 65-milionowego zadłużenia, to spłacimy je za 123 lata.

Czy to optymistyczny scenariusz? Wydaje się, że tak. W ubiegłym roku, mimo ponad 60-milionowego zadłużenia, gmina zaciągnęła kolejne kredyty na 5,2 mln zł, a na spłatę wcześniejszych pożyczek 5,8 mln zł. To był jeden z większych wydatków w budżecie. W sumie wydatki wyniosły 77,6 mln zł. Lwią część, bo aż 20, 2 mln zł, pochłonęła oświata i wychowanie. Na pomoc społeczną poszło 8,1 mln zł, a na utrzymanie Urzędu Miasta – 4,75 mln zł.

Będzie lżej? Na pewno dłużej.

Przed komisją, w piątek, 11 maja, odbyła się nadzwyczajna sesja Rady Miasta, na której radni jednogłośnie przegłosowali zmiany w budżecie wynikające z podpisanych przez gminę aneksów do umów kredytowych z BOŚ Bankiem.

Wszystko dlatego, że przez gigantyczne zadłużenie i wysokie raty kredytów w połączeniu z niskimi dochodami, nie można było zaplanować budżetu na ten rok. Regionalna Izba Obrachunkowa groziła Lubsku uchwaleniem planu naprawczego, co oznaczałoby w praktyce brak inwestycji i wydatków nieobowiązkowych.

Od grudnia do kwietnia trwały negocjacje z BOŚ Bankiem w sprawie wydłużenia terminu spłaty kredytów udzielonych gminie i to rozwiązanie było ostatnią deską ratunku. Bank, wydłużając terminy spłat, zażądał 13-milionowego zabezpieczenia i pod zastaw poszły hala OSiR, zalew Nowiniec oraz fragment strefy inwestycyjnej pod Górzynem.

– Porozumienie podpisano 25 kwietnia. Na jego mocy trzy kredyty o łącznej wysokości 25 mln zł będą spłacane o trzy lata dłużej, ale raty będą niższe ? poinformowała naczelnik wydziału finansów, Anna Gołębiewska. – Do czasu podpisania aneksów miesięcznie gmina spłacała 717 tys. zł z tytułu rat kapitałowych i odsetek. Obecnie jest to 640 tys. zł ? dodała A. Gołębiewska.

Porozumienie z bankiem dotyczy trzech kredytów. Pierwszy z nich, na kwotę 11 mln zł, będzie spłacany do końca 2027 roku. Drugi, na 10 mln zł – do końca 2030 roku, a trzeci, na 4,5 mln zł – do 31.10.2027 roku.

Nie są to oczywiście wszystkie kredyty, które ma gmina, a planowane zadłużenie Lubska na koniec 2018 roku to 66,7 mln zł. Oznacza to wzrost o prawie 2,5 mln zł w stosunku do końca 2017 roku.

 

komentarz »
  1. Ola28 25 maja 2018 21:02 - Odpowiedź

    To samo czeka gminę Tuplice . Pani Kromp już zapowiada , że nie będzie kandydować .. A długi zostaną na lata .

Napisz komentarz »