REKLAMA

Ludzie, wydarzenia

Rycerze św. Floriana

Opublikowano 18 maja 2018, autor: bj

Powiatowe obchody dnia strażaka w Żarach były okazją do wręczenia awansów, nagród oraz wyróżnień (11.05.).

Prezydium zarządu głównego Ochotniczych Straży Pożarnych RP odznaczyło srebrnym medalem za zasługi dla pożarnictwa OSP w Górzynie oraz OSP w Starej Wodzie.

Lubuski komendant wojewódzki PSP w Gorzowie Wlkp. nadał stopień starszego ogniomistrza: Robertowi Baworowskiemu, Sebastianowi Horodyskiemu, Piotrowi Jarosiewiczowi, Witoldowi Lepko, Pawłowi Maludemu, Joannie Sokalskiej, ogniomistrza – Bogumiłowi Kowalczewskiemu, Krzysztofowi Sienkiewiczowi, młodszego ogniomistrza – Adrianowi Cecuła, Mateuszowi Skrzypczakowi, a sekcyjnego – Piotrowi Boguwolskiemu, Dawidowi Browczukowskiemu, Tomaszowi Karolczakowi, Dawidowi Lewandowskiemu, Henrykowi Mrożkowi, Przemysławowi Podedwornemu i Dawidowi Wilczyńskiemu.

Za zasługi dla pożarnictwa złotym medalem zostali odznaczeni: Piotr Brela, Jarosław Ryś, Roman Popko i Tomasz Kotwicki, srebrnym – Joanna Sokalska, Katarzyna Żak, Roman Zarzycki, a brązowym – Rafał Drajer, Tomasz Karolczak, Dawid Lewandowski, Łukasz Smaś, Tomasz Rola, Kamil Gregorczyk, Tadeusz Dziedziński, Mateusz Konieczny i Mariusz Katrycz.

Komendant powiatowy PSP, mł. bryg. Robert Słowikowski, na wyższe stanowiska służbowe mianował: operatora sprzętu specjalnego Zbigniewa Januszewskiego, Bogumiła Kowalczewskiego, Tomasza Kowalczuka oraz starszego ratownika kierowcę Michała Jurkowskiego i Łukasza Smaś. Na starszego strażaka komendant powiatowy PSP awansował: Pawła Drozdka, Adriana Karczewskiego, Mateusza Karolczaka i Macieja Maćków.

Zarząd główny Związku Emerytów i Rencistów Pożarnictwa RP wyróżnił swoją odznaką Janinę Ryczkowską oraz Czesława Flagę.

Dla wyróżniających się

Za właściwą realizację przydzielonych zadań służbowych nagroda finansowa komendanta wojewódzkiego trafiła do Damiana Frankowskiego i Piotra Kowalskiego. Bohaterskie zachowanie podczas ratowania życia ludzkiego przy pożarze dostrzegł komendant powiatowy, który wyróżnił listem gratulacyjnym Dariusza Kokoszę z Piotrowa.

Za pomoc w pozyskiwaniu środków spoza budżetu dla komendy komendant powiatowy odznaczył Łukasza Rubczyńskiego, starszego ratownika, a Janusz Dudojć, starosta żarski – Piotra Kowalskiego, operatora sprzętu specjalnego.

Nagrody finansowe z okazji dnia strażaka trafiły do wszystkich funkcjonariuszy i pracowników cywilnych komendy, a dodatkowo – za szczególną dbałość w realizacji powierzonych zadań – nagrodzono: Pawła Brelę, Marka Chudka, Grzegorza Fabiańczyka, Mariusza Jędrzejka, Justynę Józwę, Tomasza Karolczaka, Norberta Kawkę, Andrzeja Kochańskiego, Daniela Kotwickiego, Mariusza Morawskiego, Łukasza Piątkowskiego, Stanisława Puzio, Krzysztofa Sienkiewicza, Rafała Skibińskiego i Łukasza Smaś. Nagrody wyniosły od 300 zł do 1 tys. zł.

W podziękowaniu za zaangażowanie i pomoc w pozyskaniu średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego oraz wsparcie finansowe komendant powiatowy wyróżnił bryg. Pawła Maruszaka, st. bryg. Przemysława Glińskiego, mł. bryg. w st. spocz. Zbigniewa Słomkę, Janusza Dudojcia, Krystynę Gretkierewicz, Janusza Rogalę, Leszka Mrożka, Lecha Jurkowskiego, Andrzeja Staniszewskiego i Grzegorza Kielczyka.
Napisz komentarz »