REKLAMA

Praca

Szukają chętnych na dyrektorów

Opublikowano 04 maja 2018, autor: Michalina Kozarowicz

Do 14 maja można wystartować w konkursie na dyrektora Szkoły Podstawowej nr 1 i Miejskiego Przedszkola nr 2 w Żarach.

Burmistrz Żar Danuta Madej ogłosiła konkursy na dyrektorów, bo obecnym kończą się kadencje. Szkołą Podstawową nr 1 zarządza Agnieszka Ropska, a Miejskim Przedszkolem nr 2 – Ewa Serwińska.

O stanowisko dyrektora mogą się ubiegać nauczyciele mianowani lub dyplomowani. Kandydat musi mieć wyższe wykształcenie z tytułem zawodowym magistra, inżyniera lub wyższym stopniem naukowym. Musi także posiadać przygotowanie pedagogiczne i studia podyplomowe lub kurs uprawniający do zarządzania placówkami oświaty. Wymagany jest również co najmniej 5-letni staż pracy nauczycielskiej. Przyszły dyrektor musi posiadać nieposzlakowaną opinię, dobrą ocenę zawodową i nie może być skazany wyrokiem za przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego.

Dokumenty, które kandydat musi złożyć, aby przystąpić do konkursu, muszą zawierać uzasadnienie, dlaczego startuje. Obowiązkowe są również dokumenty potwierdzające kwalifikacje zawodowe. Do tego życiorys kandydata ze szczegółowym opisem stażu pracy. Szczegółowe informacje o wymaganych dokumentach można znaleźć na stronie www.bip.zary.pl.

Zalakowane koperty z kompletem dokumentów należy złożyć z dopiskiem: „konkurs na kandydata (…)” oraz adresem zwrotnym do nadawcy. Ofert można składać bezpośrednio w Urzędzie Miejskim, Rynek 1-5 w biurze podawczym, w godzinach pracy urzędu w terminie do 14 maja, można też przesłać je pocztą, ale liczy się tu data wpływu dokumentów do urzędu.

Napisz komentarz »