REKLAMA

Kultura, Oświata

Nagany dla dyrektorów

Opublikowano 09 marca 2018, autor: bj

Nagany z wpisem do akt otrzymali (2.03.) dyrektorzy dwóch szkół podległych Starostwu Powiatowemu w Żarach. Chodzi o Janusza Stasiaka, dyrektora Ośrodka dla Dzieci z Wadami Słuchu i Mowy oraz Elżbietę Maćko, dyrektorkę Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Lubsku.

Przypomnijmy. Jest to efekt kontroli skarbowej przeprowadzonej pod koniec 2017 r. w Ośrodku dla Dzieci z Wadami Słuchu i Mowy, Zespole Szkół Specjalnych w Żarach, Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Lubsku oraz Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego (dawnej Samochodówce). Kontrolerzy pod lupę wzięli dokumentację z 2013 r. Wyliczyli, że kwota nienależnie pobranych subwencji w Ośrodku dla Dzieci z Wadami Słuchu i Mowy wynosi 196 tys. zł, w Zespole Szkół Specjalnych – 30 tys. zł, w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Lubsku – 120 tys.  zł i w Zespole Szkół Samochodowych – 7 tys. zł.

To nie była pierwsza kontrola, po wcześniejszej za błędy dyrektorów Starostwo Powiatowe musiało zwrócić do Ministerstwa Finansów 369 tys. zł. Za Ośrodek dla Dzieci z Wadami Słuchu i Mowy – 315 tys. zł, a za Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Lubsku – 30 tys. zł.

Szkoda tych 300 tys. zł

Teraz po raz kolejny konsekwencje poniosą nie dyrektorzy, ale mieszkańcy-podatnicy.

– Zwyczajnie szkoda tych pieniędzy. Bo 300 tys. zł potrzeba, żeby dołożyć na drogę w Piotrowie – mówi Janusz Dudojć, starosta.

Dlatego postanowił wyciągnąć konsekwencje.

– Dwójka dyrektorów, za zobowiązania których zapłacić musieliśmy wcześniej, została ukarana formalnymi naganami z wpisem do akt, z pozostałymi została przeprowadzona rozmowa dyscyplinująca – informuje starosta.

Do tego już zostały zarządzone wewnętrzne kontrole kolejnych lat.

– O ile stwierdzimy nieprawidłowości, konsekwencje poniosą dyrektorzy, a także naczelnik wydziału edukacji i zdrowia, Bartłomiej Kubiak – dodaje J. Dudojć.

Za okres już sprawdzany przez inspektorów ten ostatni nie odpowiadał, bo naczelnikiem był wówczas Leszek Mrożek, obecnie wójt gminy Żary, formalnie urlopowany ze starostwa.

– Zaocznie niestety nagany nałożyć nie mogę – tłumaczy J. Dudojć.

Dodatkowo Starostwo Powiatowe już musiało podać Krajowej Administracji Skarbowej, kto jest odpowiedzialny za obecną sytuację stwierdzoną podczas kontroli.

– Podaliśmy nazwiska dyrektorów i ówczesnego naczelnika – wyjaśnia J. Dudojć. Skarbówka wszczyna bowiem w takich sytuacjach swoje postępowanie skarbowe, które może zakończyć się karą finansową dla dyrektorów.

Starostwo czeka na formalną decyzję Ministerstwa Finansów w sprawie kwoty, którą będzie musiało tym razem zwrócić.

Napisz komentarz »