REKLAMA

Ludzie, wydarzenia

Mniej dla bezrobotnych

Opublikowano 26 stycznia 2018, autor: Justyna Bareła

5 mln 805 tys. 368 zł może wydać Powiatowy Urząd Pracy w Żaganiu na pomoc zarejestrowanym bezrobotnym. To jest o blisko 3,5 mln zł mniej niż w roku ubiegłym.

– Rok zamknęliśmy z liczbą 2.398 zarejestrowanych bezrobotnych i wskaźnikiem 10,7 procent – mówi Wioletta Tybiszewska, dyrektor PUP. – Jedyną zmianą jest fakt, że obniżyliśmy wysokość bonu na zasiedlenie. Do tej pory wynosił on 5 tys. zł, w tym roku będą to 3 tys. zł. Maksymalnie mamy pieniędzy dla 12 osób. Pozostałe formy pomocy zostały na takim samym poziomie, ale skorzystać z nich może mniej osób. 

 

Najwięcej na staże

W budżecie najwięcej pieniędzy jest na staże (łącznie dla wszystkich grup wiekowych), czyli 1 mln 120 tys. 95 zł, z których może skorzystać 136 osób (w ubiegłym roku były pieniądze dla 310 osób).

1 mln 52 tys. 812 zł to kwota na prace interwencyjne dla 85 osób, ale w tej puli są już zarezerwowane pieniądze (301 tys. 925 zł) na umowy dla osób do 30. roku życia, które podpisano jeszcze w ubiegłym roku. Dla bezrobotnego jest to umowa na dwa lata, przez pierwszy rok składki i wynagrodzenie opłaca mu PUP, w drugim roku pracodawca.

Na refundację kosztów wyposażenia i doposażenia stanowiska pracy jest 1 mln 100 tys. zł dla łącznie 54 osób.

– W tym roku pracodawcy mogą się starać o te pieniądze również dla osób do 30 roku życia, bo do tej pory ta grupa jako jedyna była wyłączona z możliwości dofinansowania – mówi Halina Janowska, kierownik działu promocji zatrudnienia. 

1 mln 60 tys. zł zaplanowano na dotacje na założenie własnej firmy. Są pieniądze dla 43 osób, każdy może starać się o maksymalnie 20 tys. zł.

Najwięcej osób, bo 140, PUP może skierować na roboty publiczne, na które jest 822 tys. 949 zł (w ubiegłym roku pieniądze były dla 205 osób).

191 tys. 100 zł to kwota na dofinansowanie zatrudnienia osób po 50. roku życia. O skierowanie na prace społeczno – użyteczne starać się może 80 osób, na co PUP ma 82 tys. zł.

Można już składać wnioski o refundowanie szkoleń. Do podziału jest 79 tys. zł. 

 

 Najniższa pensja

W powiecie żagańskim pracuje coraz więcej cudzoziemców.

– Obcokrajowcy, szczególnie z Ukrainy, są gotowi podjąć pracę za mniejsze pieniądze. Większość zgłaszanych do nas ofert zakłada minimalne wynagrodzenie – przyznaje W. Tybiszewska.

– W ubiegłym roku przyjęliśmy 954 oświadczenia o zamiarze zatrudnienia cudzoziemców na prace sezonowe, dwa lata temu było to 869 oświadczeń. Głównie w branży budowlanej, szwaczy, kucharzy i pokrewnych. W 90 procentach byli to obywatele Ukrainy – mówi Maria Pajdosz, kierownik Centrum Aktywizacji Zawodowej PUP.

Napisz komentarz »