REKLAMA

Ludzie, wydarzenia

Na obiady i zasiłki

Opublikowano 26 stycznia 2018, autor: Justyna Bareła

Łącznie 4 mln 929 tys. 687 zł ma Ośrodek Pomocy Społecznej w Żaganiu do podziału w 2018 roku.

Najwyższa pula dla podopiecznych to kwota na utrzymanie osób w różnych domach pomocy społecznej, bo w powiecie nie ma ani jednego. Zarezerwowano na to 736 tys. 335 zł.

– Mamy 28 osób w różnych ośrodkach. Mamy też 4 osoby czekające w kolejce na przydział miejsca. Średnio koszty miesięcznego utrzymania wynoszą tam ok. 3 – 4 tys. zł. W różnym stopniu, w miarę możliwości, pobyt finansują sami starsi lub ich rodziny, my resztę – tłumaczy Izabella Gaweł, kierownik OPS. 

Na zasiłki stałe przewidziano 740 tys. zł, rocznie korzysta z nich średnio 208 osób. Na zasiłki okresowe 264 tys. zł, na zasiłki celowe 200 tys. zł (z tej puli we wrześniu będzie zakupiony opał na zimę).

Żeby starać się o zasiłek, kwota dochodu na jedną osobę w rodzinie nie może przekraczać 514 zł na osobę, dla osób samotnych kryterium wynosi 634 zł.

 

Nie zabraknie

Na obiady w szkołach dzieci i dorosłych oraz na zasiłki żywieniowe przewidziano 511 tys. 874 zł. W stołówce OPS obiady je dziennie 200 osób.

– Utrzymaliśmy wydawanie trzy razy w tygodniu zupy i trzy razy drugiego dania. W piątek wydawane są podwójne porcje od razu na sobotę i dodatkowo zaczęliśmy wydawać gotowe dania w słoikach do odgrzania na niedzielę. W szkołach obiady z dofinansowaniem je 77 dzieci. Wydajemy też zasiłki na zakup jedzenia, a tym, którzy mogli by te pieniądze sprzeniewierzyć wydajemy talony na zakupy do Tesco – wymienia I. Gaweł. Żeby móc korzystać z darmowych obiadów lub zasiłków na jedzenie, dochód na osobę w rodzinie nie może przekraczać 771 zł miesięcznie i 951 zł w przypadku osoby samotnej.

Za utrzymanie dzieci w domach dziecka OPS zapłaci 125 tys. 99 zł, za pobyt w rodzinach zastępczych 226 tys. 570 zł. Usługi opiekuńcze w domach zlecane są PCK, łącznie za 285 tys. zł.

Paczki żywnościowe z pokarmami o długim terminie ważności dla OPS zapewnia Caritas.

– Rozdziela je Caritas przy współpracy z parafiami. Już w tym roku mamy 257 skierowań na paczki łącznie dla 506 osób. Każdemu z nich średnio raz w miesiącu przypada łącznie 14 kg żywności – wymienia I. Gaweł. Na otrzymanie paczki kryterium dochodowe jest najwyższe – 1.020 zł na osobę w rodzinie lub 1.268 zł dla samotnych.

 

 

Napisz komentarz »