REKLAMA

Ludzie, wydarzenia

Najwięcej na seniorów i niepełnosprawnych

Opublikowano 26 stycznia 2018, autor: Justyna Bareła

Ponad 8 mln zł ma Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Żarach na pomoc dla swoich podopiecznych.

Najwyższa pula z MOPS – 2 mln 548 tys. 436 zł – to pieniądze na utrzymanie podopiecznych w Domu Pomocy Społecznej.

– W różnych domach utrzymujemy obecnie 70 osób, kolejnych 100 czeka w kolejce na wolne miejsce. Osoby starsze trafiają nie tylko do domów w Lubsku czy Miłowicach, ale też takich, gdzie leczą się na różne choroby. Czasami rodzina wnioskuje o miejsce gdzieś bliżej nich. Obecnie nasi seniorzy przebywają m.in. w Jasieńcu, Legnickim Polu czy Zielonej Górze. Koszt utrzymania jednej osoby waha  się od 3 tys. 200 zł do 3 tys. 900 zł miesięcznie. Takie osoby same opłacają koszty pobytu w wysokości 70 procent swoich dochodów, jeżeli to możliwe, dokłada się rodzina seniora, a my opłacamy resztę – tłumaczy Katarzyna Pękala, dyrektor żarskiego MOPS.

Dodatkowo, miasto ma podpisaną umowę z Rodzinnym Ośrodkiem Seniora „Leśne Zacisze” w Żarach. Na utrzymanie w nim podopiecznych MOPS przekaże w tym roku 156 tys. 240 zł.

– Trafiają tam osoby starsze, które wymagają całodobowej opieki i pielęgnacji, ale nie są leżące i nie wymagają specjalistycznego leczenia. Mamy cztery takie osoby w Żarach i na razie nie ma żadnych wolnych miejsc dla kolejnych – dodaje K. Pękala.

Wzrosło zapotrzebowanie na usługi opiekuńcze i specjalistyczne dla osób starszych. Na ten cel w tym roku zaplanowano o ponad 200 tys. zł więcej niż w ubiegłym roku, czyli 1 mln 206 tys. 600 zł.

– Ubiegły rok zaczynaliśmy z liczbą 100 podopiecznych, którzy potrzebowali takich usług, a w drugiej połowie roku mieliśmy ich już 130 – przyznaje Katarzyna Pękala, kierownik MOPS.

 

Na obiady, dzieci i węgiel

Na zasiłki stałe dla osób niepełnosprawnych zaplanowano w budżecie 1 mln 849 tys. zł, na zasiłki celowe (np. leki) przewidziano 125 tys. 400 zł, na zasiłki okresowe pójdzie 478 tys. zł. Opłacenie noclegowni dla bezdomnych to kosz rzędu 153 tys. 336,50 zł. Na opłacenie pobytu w schroniskach 8 bezdomnych i 3 matek w Domu Samotnej Matki przewidziano 54 tys. 750 zł. Na organizację pogrzebów zarezerwowano 20 tys. zł.

Pieniędzy wystarczy też na dożywianie.

– Na wydawanie obiadów dla dzieci w szkołach i przedszkolach oraz dla dorosłych mamy 448 tys. 664 zł, a na śniadania 147 tys. 850 zł. Dodatkowo, mamy 599 tys. zł na zasiłki celowe na jedzeni – wylicza K. Pękala.

Na utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych zarezerwowano 180 tys. zł, za dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych trzeba zapłacić 250 tys. zł,

– Obecnie mamy 33 dzieci w rodzinach zastępczych i 15 dzieci w domach dziecka. Koszt utrzymania w domu dziecka jest różny w zależności od miejsca. Jest to od 2 tys. 500 zł do blisko 5 tys. zł miesięcznie – mówi Pękala.

Można już składać wnioski o nowy przydział węgla. W styczniu rozstrzygnięto konkurs na dostawę opału. Dla podopiecznych MOPS kupiono 400 ton węgla kamiennego za 270 tys. 108 zł, który kupiono od firmy Opał i Ogród z Żar.

Napisz komentarz »