REKLAMA

Gospodarka

Nie poszaleją

Opublikowano 12 stycznia 2018, autor: Michalina Kozarowicz

101 tys. zł pochłoną w tym roku diety i obsługa Rady Gminy Przewóz. Na remonty dróg w budżecie zarezerwowano 780 tys. zł.

W 2018 roku dochody gminy Przewóz osiągną 14 mln 497 tys. 737 zł, zaś wydatki wyniosą 15 mln 891 tys. 737 zł.

Na świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe oraz 500+ zaplanowano w tym roku 1 mln 492 tys. zł.

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska pochłoną 2 mln  439 tys. zł.

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych wyniosą 373 tys. zł.

Na gospodarkę odpadami gmina wyda w tym roku 500 tys.

Oświetlenie ulic, placów i dróg pochłonie 200 tys. zł. 

Na ośrodki kultury, świetlice i kluby przeznaczono 758 tys. zł.

Na kulturę fizyczną pójdzie 821 tys. zł. 

Na obsługę długów gmina wyda 80 tys. zł. 

Na remonty dróg w budżecie zarezerwowano 780 tys. zł.

Na Radę Gminy pójdzie dokładnie 101 tys. zł.

Napisz komentarz »