REKLAMA

Gospodarka, Samorząd

Podzielili kasę

Opublikowano 05 stycznia 2018, autor: jb

20 mln 408 tys. 396 zł sięgną wydatki gminy Brody w 2018 rok. Niespełna 6,5 mln zł pójdzie na inwestycje. Dwie największe to budowa sieci kanalizacyjno-wodociągowej i remont przedszkola.

Ponad 4,5 mln zaplanowano na budowę sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej razem z przyłączami i pompowniami ścieków w Datyniu. Drugą co do wielkości inwestycją jest przebudowa istniejącego przedszkola w Brodach, na które jest 1 mln 710 tys. zł.

40 tys. 360 zł  przewidziano na dokumentację budowy pompowni wody, rozbudowę sieci wodociągowej i kanalizacyjnej oraz przyłącza przy ul. Górnej w Brodach. 30 tys. zł zarezerwowano też na dokumentację budowy stacji uzdatniania wody i zbiornika wody czystej w Brodach.

Wsie dla siebie

Pozostałe prace prowadzone będą z funduszy sołeckich poszczególnych wsi.

Z trzech funduszy sołeckich zebrano pieniądze na rewitalizację fontanny na placu Zamkowym w Brodach – 20 tys. zł z kasy Brodów, 1 tys. zł – z Jezior Wysokich i 5 tys. zł – z  Nabłotna.

W Kole 17 tys.395 zł zł przewidziano na przebudowę świetlicy wiejskiej. W Kumiałtowicach na budowę pomieszczenia gospodarczego jest 8 tys. 500 zł. W Zasiekach zaplanowano 19 tys. 715,19 zł na dostosowanie budynku szkolnego na potrzeby świetlicy wiejskiej. W Jasienicy na kontynuację budowy „Zielonej Sali” przewidziano 4 tys. 465, 99 zł. W Janiszowicach na zakup sprzętów siłowni zewnętrznej zaplanowano 8 tys. zł, a w Grodziszczach – 5 tys. zł. W Suchodole na budowę wiaty jest 10 tys. zł. W Brodach korzystać będzie można z nowego stołu do tenisa stołowego, na który zarezerwowano 5 tys. zł. Datyń, Jeziory Wysokie i Marianka postawiły na doposażenie placów zabaw, na które przewidziano kolejno 5 tys. 200 zł, 4 tys. zł i 6 tys. 433, 79 zł.

Radni budżet na 2018 rok zatwierdzili podczas sesji w piątek, 29.12.

Na co pójdzie 20 mln 408 tys. 396 zł?

Oświata: 5 mln 943 tys. 852 zł
Rolnictwo i łowiectwo: 4 mln 6802 tys. 86 zł
Rodzina (500+ i świadczenia rodzicielskie): 4 mln150 tys. 382 zł
Administracja publiczna: 1 mln 708 tys. 781,20 zł (w tym 955,560 zł na pensje pracowników Urzędu Gminy i 65 tys. zł na utrzymanie Rady Gminy)
Pomoc społeczna: 1 mln 254 tys. 276 zł
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska: 849 tys. 828,44 zł
Kultura: 335 tys. 233,79 zł
Transport i łączność: 182 tys. 695 zł
Kultura fizyczna: 172 tys. 250,57 zł
Gospodarka mieszkaniowa: 134 tys. 892 zł
Ochrona zdrowia: 119 tys. 600 zł

Napisz komentarz »