REKLAMA

Gospodarka

Wyremontują drogi i urząd

Opublikowano 05 stycznia 2018, autor: Michalina Kozarowicz

Radni gminy Tuplice uchwalili budżet na 2018 rok. W tym roku wyniesie on 24 mln 213 tys. 831 zł.

Projekt budżetu zaproponowany przez wójt Katarzynę Kromp radni przyjęli jednogłośnie. Deficyt wyniesie aż 7 mln 929 tys. 779 zł i będzie sfinansowany z wolnych środków i zaciągniętych przez gminę pożyczek.

W 2018 roku gmina Tuplice wyda na finansowanie oświaty 6 mln 899 tys. 532 zł.

Na świadczenia i program 500+ gmina przeznaczyła 2 mln 982 tys. 853 zł.

Obsługa długu będzie kosztować 120 tys. zł.

Na wydawaniu pozwoleń na sprzedaż alkoholu gmina zarobi 80 tys. zł i całą tę kwotę przeznaczy na program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

Za śmieci mieszkańcy zapłacą w tym roku 364 tys. 500 zł, ale ich wywóz będzie kosztować gminę 692 tys. zł. 

W budżecie na 2018 rok na inwestycję przeznaczono 11 mln 333 tys. zł. Do najważniejszych inwestycji należą: modernizacja trzech dróg gminnych (ul. Daszyńskiego, Ogrodowa i Cmentarna w Tuplicach) na łączną wartość 4 mln 157 tys. 560 zł, termomodernizacja budynków użyteczności publicznej (szkoła, przedszkole i Urząd Gminy w Tuplicach) na łączną wartość 1 mln 629 tys. 422 zł, przebudowa i modernizacja przedszkola wraz z doposażeniem 972 tys. 675 zł, gospodarka wodno-ściekowa (w tym m.in. modernizacja istniejącej oczyszczalni ścieków i budowa przydomowych oczyszczalni ścieków) za kwotę 3 mln 777 tys. 788 zł.

Fundusz Sołecki gminy Tuplice na 2018 rok wynosi 196 tys. 875 zł.
Sołectwo Cielmów- 19 tys. 983 zł
Sołectwo Chełmica- 16 tys. 947 zł
Sołectwo Chlebice- 8 tys. 954 zł
Sołectwo Czerna- 11 tys. 528 zł
Sołectwo Drzeniów- 15 tys. 832 zł
Sołectwo Grabów- 13 tys. 66 zł
Sołectwo Gręzawa- 12 tys. 528 zł
Sołectwo Jagłowice- 11 tys. 528 zł
Sołectwo Łazy- 12 tys. 681 zł
Sołectwo Matuszowice- 9 tys. 569 zł
Sołectwo Nowa Rola- 12 tys. 643 zł
Sołectwo Świbinki- 12 tys. 451 zł
Sołectwo Tuplice- 38 tys. 429 zł

Napisz komentarz »