REKLAMA

Gospodarka, Samorząd

Budżet ze znakiem zapytania

Opublikowano 05 stycznia 2018, autor: Tomasz Rabenda

Lubscy radni uchwalili (28.12) budżet Lubska na 2018 rok. Czy taki będzie? Wszystko zależy od banków i opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej.

Radni jednogłośnie uchwali budżet Lubska. Dochody na ten rok to 85 mln zł.

O ponad półtorej miliona wyższe są wydatki, które zaplanowano w kwocie 86, 5 mln zł, w tym wydatki bieżące ? 73, 2 mln zł,  a wydatki majątkowe ? 13,3 mln zł.

Planowany deficyt zostanie sfinansowany z kredytów i pożyczek, które gmina planuje zaciągnąć, w wysokości 5,2 mln zł. Kredyty mają też pokryć spłaty zadłużenia z lat poprzednich.

 

Większy kredyt

Na koniec 2017 roku dług Lubska wynosił 67, 7 mln zł, a w 2018 roku planowane jest jego dalsze pogłębianie, do 69,2 mln. zł.

 

Żeby przeczytać więcej, kup gazetę „Regionalną” lub dostęp do wszystkich treści płatnych.
Liczba słów ukrytego tekstu: 594

Kup gazetę w kiosku

ten artykuł znajduje
się w numerze
Cena gazety: 3,00 zł brutto
LUB Wyślij sms

Wyślij sms o treści: AP.GRR
na numer: 79068
Cena sms: 11,07 zł brutto
LUB Wykonaj szybki przelew

Szybkie przelewy i płatności
kartą poprzez dotpay.pl
Kwota przelewu: 5 zł brutto


Aby odblokować treść wpisz otrzymany kod:


UWAGA! Otrzymany kod jest ważny przez 7 dni i odblokowuje wszystkie płatne treści.

Wykupując dostęp do treści płatnych zgadasz się na przetwarzanie danych w celu wygenerowania kodu. Administratorem danych jest właściciel portalu regionalna.pl - „REGIONALNA SPÓŁKA CYWILNA” Spółka Cywilna Monika Rabe-Prokopczyk, Anna Rabe z siedzibą przy ul. Broni Pancernej 6, 68-200 Żary.
Operatorem płatności SMS jest CTM Mobiltek, właściciel serwisu Smartpay.pl. Usługa dostępna w sieciach T-mobile, Orange, Plus GSM, Play, Heyah, Sami Swoi. Regulamin usług SMS dostępny na stronie smartpay.pl. Reklamacje można składać pod https://smartpay.pl/complaint.

 

Główne wydatki w 2018 roku Kwota
Oświata 23,1 mln zł
Pomoc społeczna 7,5 mln zł
Pomoc rodzinie, w tym 500+ 20,2 mln zł
Gospodarka odpadami 2,5 mln zł
Kultura fizyczna 2,8 mln zł
Wydatki na obsługę długu (kapitał + odestki) 5,9 mln zł
Fundusz sołecki 302 tys. zł
Budżet obywatelski 250 tys. zł
Administarcja samorządowa (Urząd Miejski) 6,2 mln zł

 

Główne źródła dochodów w 2018 roku Kwota
Subwencja oświatowa 12,4 mln zł
Podatek od nieruchomości (firmy i osoby prywatne) 8,6 mln zł
Podatek rolny i leśny 829 tys. zł
Podatek od osób fizycznych (odpis z PIT) 11 mln zł
Podatek od osób prawnych (odpis z CIT) 252 tys. zł
Subwencja wyrównawcza 7,6 mln zł
Dotacja na pomoc rodzinie ( w tym -program 500+) 21,5 mln zł
Subwencja równoważąca 351 tys zł
Sprzedaż mienia 3,2 mln zł

 

Najważniejsze inwestycje Kwota
Dokończenie remontu ul. Przemysłowej i Sybiraków 4,3 mln zł
Termomodernizacja Przedszkola nr 5 1,9 mln zł
Place zabaw Chocicz, Dłużek i Tuchola Żarska 189 tys. zł
Rozbudowa zbiornika Nowiniec 1,9 mln zł
Remont ul. Gdańskiej 977 tys. zł

 

RIO grozi planem naprawczym

Budżetem Lubska, z powodu ogromnego zadłużenia, interesuje się Regionalna Izba Obrachunkowa. Urzędnicy RIO nie mają wątpliwości: – Gmina planuję subrogację, czyli restrukturyzację części zadłużenia. Restrukturyzacja obejmuje kwotę 32 mln zł i ma być spłacana w latach 2018-2033. Na ten cel gmina planuje dochody ze sprzedaży mienia na łączną kwotę 20 mln. zł i zaciągnięcie kolejnych kredytów, na kwotę 3,7 mln zł, co powoduje dalsze zadłużanie gminy.
Mimo takie trudnej sytuacji, gmina nie rezygnuje z inwestycji i nadal realizuje wydatki nie obowiązkowe, jak fundusz sołecki, czy dotacje dla stowarzyszeń. Jeżeli przetarg na subrogację nie zostanie sfinalizowany umową z bankiem, to gmina nie zachowa wskaźników określonych w ustawie o finansach publicznych i wtedy działania naprawcze podejmie RIO”.

 

Napisz komentarz »