REKLAMA

Gospodarka, Samorząd

Klawe życie w budżetówce

Opublikowano 05 stycznia 2018, autor: Justyna Bareła

Ponad 18 mln zł pójdzie na wypłaty trzynastych pensji dla urzędników w 2018 roku w naszym regionie.

Na dodatkowe pieniądze mogą liczyć wyłącznie pracownicy budżetówki. Na wypłacenie należnych kwot gminy mają trzy miesiące. W tym czasie należy obliczyć, ile kto dostanie. Bo pieniędzy mogą dostać mniej lub wcale ci, którzy byli długo nieobecni (np. na zwolnieniach i urlopach). Wszyscy, którzy po prostu przychodzili do pracy, pieniądze dostaną.

Sprawdziliśmy, ile pieniędzy gminy i powiaty zarezerwowały na wypłaty trzynastek dla swoich pracowników i podległych im instytucji. We wszystkich gminach największe łączne sumy przeznaczane będą dla pracowników oświaty.

Z gmin naszego regionu najwięcej, bo niespełna 3 mln zł wypłaci Starostwo Powiatowe w Żarach. Z tej sumy kwota 260 tys. 692 zł zaplanowana jest na wypłaty dla urzędników starostwa.

Miasto Żary na trzynastki ma zaplanowane 2 mln 640 tys. 57 zł i najwięcej w regionie zaplanowane dla pracowników Urzędu Miasta, gdzie na dodatkowe wypłaty przewidziano 390 tys. zł.

Żagańskie Starostwo ma zaplanowane 2 mln 17 tys. zł, a samo miasto Żagań 2 mln 11 tys. zł. Ponad milion trzeba wypłacić w dwóch pozostałych dużych gminach. W Szprotawie na ten cel przewidziano 1 mln 643 tys. 885 zł, a Lubsko zarezerwowało 1 mln 343 tys. 330 zł.

Na samym końcu wśród gmin są Wymiarki, które muszą wypłacić swoim pracownikom 183 tys. 575 zł.

Iłowa
na trzynastki łącznie zaplanowano 562 tys. 321 złUrząd Miasta: 120 tys. 968 zł
Szkoła Podstawowa: 205 tys. 918 zł
Przedszkole: 68 tys. 320 zł
Gimnazjum: 76 tys. 643 zł
Centrum Usług Wspólnych: 12 tys. 200 zł
Stołówki: 9 tys. 525 zł
Świetlice: 11 tys. 343 zł
Ośrodek Pomocy Społecznej: 34 tys. 900 zł
Gminne Centrum Kultury i Sportu: 18 tys. 655 zł
Świadczenia rodzicielskie: 12 tys. 492 zł

 

Niegosławice
na trzynastki łącznie zaplanowano: 452 tys. 791 zł.Urząd Gminy: 139 tys. 316 zł
Szkoła Podstawowa: 152 tys. 200 zł
Oddziały Przedszkolne: 18 tys. 100 zł
Gimnazja: 66 tys. 800 zł
Żłobki: 52 tys. 575 zł
Ośrodek Pomocy Społecznej: 19 tys. zł
500+ i świadczenia rodzicielskie: 4 tys. 800 zl

 

Małomice
na trzynastki zaplanowano: 417 tys. 654 zł.Urząd Miasta: 102 tys. 735 zł
Szkoła Podstawowa: 221 tys. 35 zł
Oddziały przedszkolne: 3 tys. 974 zł
Przedszkole: 47 tys. zł
Ośrodek Pomocy Społecznej: 27 tys. zł
500+ i świadczenia rodzicielskie: 14 tys. 360 zł
Kultura fizyczna: 1 tys. 500 zł

 

Wymiarki
na trzynastki zaplanowano łącznie 183 tys. 575 zł.Urząd Gminy: 72 tys. 487 zł
Szkoła Podstawowa: 50 tys. 508 zł
Gimnazjum: 29 tys. 592 zł
Oddziały przedszkolne: 8 tys. 144 zł
Dowożenie dzieci do szkół: 2 tys. 900 zł
Ośrodek Pomocy Społecznej: 11 tys. 400 zł
Usługi opiekuńcze: 4 tys. 90 zł
500+i świadczenia rodzicielskie: 4 tys. 454 zł

 

Gozdnica
na trzynastki zaplanowano łącznie 231 tys. 600 zł.Administracja publiczna (Urząd Miasta, gospodarka komunalna, ochrona środowiska): 74 tys. 600 zł
Zespół Szkolno – Przedszkolny: 128 tys. 500 zł
Ośrodek Pomocy Społecznej oraz 500+ i świadczenia rodzicielskie: 28 tys. 500 zł

 

Gmina Wiejska Żagań
na trzynastki zaplanowano 495 tys. 686 złUrząd Gminy: 119 tys. 412 zł
Szkoły Podstawowe: 225 tys. 128 zł
Oddziały przedszkolne: 20 tys. 593 zł
Przedszkola: 17 tys. 280 zł
Gimnazja: 40 tys. 919 zł
Dowożenie dzieci do szkół: 3 tys. 100 zł
Stołówki: 18 tys. 207 zł
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej: 26 tys. 766 zł
Świetlice: 5 tys. 750 zł
Sale wiejskie: 2 tys. 83 zł
Gospodarka komunalna: 3 tys. zł
500+ i świadczenia rodzicielskie: 13 tys. 448 zł

 

Miasto Żagań
na trzynastki zaplanowano 2 mln 11 tys. 473 zł.Urząd Miasta: 275 tys. 600 zł
Straż Miejska: 31 tys. 536 zł
Szkoły Podstawowe: 674 tys. 609 zł
Oddziały przedszkolne: 52 tys. 730 zł
Przedszkola: 341 tys. 984 zł
Gimnazja: 270 tys. 925 zł
Stołówki szkolne: 80 tys. 337 zł
Świetlice szkolne: 55 tys. 56 zł
Edukacja specjalistyczna: 68 tys. 285 zł
500+ i świadczenia rodzicielskie: 31 tys. 585 zł
Ośrodek Pomocy Społecznej: 88 tys. 976 zł
Żłobki: 35 tys. 850 zł
Gospodarka odpadami: 4 tys. zł

 

Starostwo Powiatowe w Żaganiu
na trzynastki zaplanowano łącznie 2 mln 17 tys. 516 złStarostwo: 331 tys. 123 zł
Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Szprotawie: 217 tys. 958 zł
Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Żaganiu: 211 tys. zł
Zespół Szkół Ogólnokształcących w Żaganiu: 121 tys. 750 zł
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Szprotawie: 86 tys. 456 zł
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Żaganiu: 162 tys. 395 zł
Zespół Szkół Technicznych i Licealnych w Żaganiu: 211 tys. 900 zł
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Iłowej: 119 tys. 393 zł
Zespół Szkół Zawodowych w Szprotawie: 152 tys. 64 zł
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie: 69 ts. 351 zł
Powiatowy Urząd Pracy: 145 tys. 294 zł
Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Szprotawie: 27 tys. 389 zł
Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Żaganiu: 70 tys. 500 zł
Dom Dziecka w Szprotawie: 65 tys. 773 zł
Geodezja i kartografia: 22 tys. 270 zł
Gospodarka mieszkaniowa: 2 tys. 900 zł

 

Starostwo powiatowe w Żarach
na trzynastki zaplanowano łącznie 2 mln 999 tys. 207 złStarostwo: 260 tys. 692 zł
Powiatowa Komenda Straży Pożarnej: 8 tys. zł
Szkolnictwo specjalne: 614 tys. 269 zł
Technika: 346 tys. 339 zł
Licea: 313 tys. 873 zł
Szkoły Zawodowe: 327 tys. 481 zł
Centra kształcenia ustawicznego: 184 tys. 170 zł
Domy pomocy społecznej: 433 tys. 961 zł
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie: 45 tys. 533 zł
Powiatowy Urząd Pracy: 132 tys. 649 zł
Placówki opiekuńczo – wychowawcze: 104 tys. 594 zł
Świetlice szkolne: 12 tys. 333 zł
Poradnie psychologiczno – pedagogiczne: 116 tys. 944 zł
Internaty: 11 tys. zł
Nadzór budowlany: 15 tys. 945 zł
Geodezja i kartografia: 34 tys. 534 zł
Transport i łączność: 33 tys. 402 zł
Gospodarka mieszkaniowa: 3 tys. 488 zł

 

Miasto Żary
na trzynastki zaplanowano łącznie 2 mln 640 tys. 57 złUrząd Miasta: 390 tys. zł
Straż Miejska: 39 tys. zł
Żłobki: 96 tys. 600 zł
Szkoły Podstawowe: 716 tys. 820 zł
Przedszkola: 483 tys. 523 zł
Gimnazja: 360 tys. 540 zł
Edukacja specjalna: 163 tys. 365 zł
Stołówki szkolne: 45 tys. 865 zł
Świetlice: 49 tys. 170 zł
Ośrodki wsparcia: 50 tys. 205 zł
Ośrodek Pomocy Społecznej: 158 tys. 188 zł
500+ i świadczenia rodzicielskie: 50 tys. 551 zł
Gospodarka odpadami: 9 tys. 430 zł
Przeciwdziałanie alkoholizmowi: 1 tys. 800 zł

 

Lubsko
na trzynastki zaplanowano łącznie 1 mln 343 tys. 330 zł.Urząd Miasta: 226 tys. 620 zł
Zakłady gospodarki mieszkaniowej: 30 tys. zł
Szkoły podstawowe: 424 tys. 890 zł
Oddziały przedszkolne: 35 tys. 908 zł
Przedszkola: 203 tys. 720 zł
Gimnazja: 81 tys. 409 zł
Żłobki: 11 tys. 602 zł
Edukacja specjalna: 86 tys. 755 zł
Świetlice szkolne: 19 tys. 700 zł
Ośrodek Pomocy Społecznej: 57 tys. zł
500+ i świadczenia rodzicielskie: 32 tys. 615 zł
Gospodarowanie odpadami: 11 tys. 778 zł
Kultura fizyczna: 87 tys. 295 zł

 

Trzebiel
na trzynastki zaplanowano łącznie 516 tys. 406 zł.Urząd Gminy: 80 tys. 193 zł
Ochotnicze Straże Pożarne: 44zł
Szkoły Podstawowe: 209 tys. zł
Oddziały przedszkolne: 7 tys. 400 zł
Przedszkola: 45 tys. zł
Gimnazja: 56 tys. zł
Dowożenie uczniów do szkół: 9 tys. 900 zł
Stołówki szkolne: 29 tys. 500 zł
Świetlice szkolne: 4 tys. 400 zł
Edukacja specjalna: 17 tys. 470 zł
Ośrodek Pomocy Społecznej: 18 tys. zł
500+ i świadczenia rodzicielskie: 12 tys. 148 zl
Gospodarka odpadami: 3 tys. 240 zł
Ośrodki kultury: 1 tys. 712 zł
Usługi opiekuńcze: 11 tys. zł

 

Szprotawa
na trzynastki zaplanowano łącznie 1 mln 634 tys. 885 zł.Urząd Miasta: 289 tys. 575 zł
Straż Miejska: 18 tys. 739 zł
Szkoły Podstawowe: 595 tys. 807 zł
Oddziały przedszkolne: 76 tys. 650 zł
Przedszkola: 173 tys. 821 zł
Gimnazja: 214 tys,. 200 zł
Stołówki: 21 tys. 140 zł
Świetlice: 41 tys. 252 zł
Edukacja specjalna: 39 tys. 159 zł
Ośrodek Pomocy Społecznej: 86 tys. 31 zł
500+ i świadczenia rodzicielskie: 18 tys. 841 zł
Gospodarka odpadami: 7 tys. 900 zł

 

Łęknica
na trzynastki zaplanowano 329 tys. 16 zł.Urząd Miasta: 87 tys. 202 zł
Szkoły podstawowe: 113 tys. 100 zł
Przedszkola: 39 tys. 400 zł
Gimnazja: 32 tys. zł
Stołówki szkolne: 15 tys. 800 zł
Świetlice szkolne: 5 tys. 400 zł
Ośrodek Pomocy Społecznej: 22 tys. 784 zł
Usługi opiekuńcze:
4 tys. 500 zł
Gospodarowanie odpadami: 3 tys. 273 zł
500+ i świadczenia rodzicielskie: 1 tys. 607 zł

 

Brzeźnica
na trzynastki zaplanowano 414 tys. 19 zł.Urząd Miasta: 84 tys. zł
Szkoły podstawowe: 171 tys. 900 zł
Oddziały przedszkolne: 14 tys. zł
Gimnazja: 36 tys. zł
Edukacja specjalna: 7 tys. 500 zł
Stołówki szkolne: 11 tys. 700 zł
500+ i świadczenia rodzicielskie: 7 tys. 688 zł
Gospodarowanie odpadami: 2 tys. 511 zł
Gospodarka mieszkaniowa: 40 tys. 400 zł

 

Przewóz
na trzynastki zaplanowano łącznie 296 tys. 702 złUrząd Gminy: 64 tys. 300 zł
Szkoły Podstawowe: 101 tys. 558 zł
Oddziały Przedszkolne: 9 tys. 963 zł
Przedszkola: 20 tys. 251 zł
Gimnazja: 69 tys. 344 zł
Stołówki szkolne: 3 tys. 884 zł
Świetlice szkolne: 4 tys. 313 zł
Ośrodek Pomocy Społecznej: 7 tys. 913 zł
500+ i świadczenia wychowawcze: 6 tys. 176 zł

 

Gmina Wiejska Żary
na trzynastki zaplanowano łącznie 780 tys. 289, 21 złUrząd Gminy:149 tys. 289,21 zł
Szkoły podstawowe: 383 tys. 279 zł
Oddziały przedszkolne: 19 tys. 754 zł
Przedszkola: 38 tys. 663 zł
Inne wychowanie przedszkolne: 32 tys. 368 zł
Gimnazja: 55 tys. 74 zł
Edukacja specjalna: 12 tys. 456 zł
Ośrodek Pomocy Społecznej: 38 tys. 895 zł
500+ i świadczenia rodzicielskie:18 tys. 504 zł
Gospodarka odpadami: 3 tys. 577 zł

 

Tuplice
na trzynastki zaplanowano łącznie 332 tys. 426 zł.Urząd Gminy: 91 tys. 376 zł
Szkoły podstawowe: 135 tys. zł
Przedszkola: 35 tys. zł
Dowożenie dzieci do szkół: 4 tys. 723 zł
Stołówki szkolne: 10 tys. 500 zł
Świetlice szkolne: 3 tys. 740 zł
Ośrodek Pomocy Społecznej: 23 tys. zł
Ośrodki wsparcia pomocy społecznej: 2 tys. 350 zł
500+ i świadczenia rodzicielskie: 7 tys. 652 zł
Gospodarka odpadami: 5 tys. 685 zł

 

Brody
na trzynastki zaplanowano łącznie 315 tys. 716 zł.Urząd Gminy: 77 tys. 600 zł
Szkoły podstawowe: 85 tys. 480 zł
Przedszkola: 27 tys. 490 zł
Gimnazja: 44 tys. zł
Dowożenie uczniów do szkół: 3 tys. 900 zł
Stołówki szkolne: 9 tys. zł
Świetlice szkolne: 4 tys. zł
Edukacja specjalna: 18 tys. 300 zł
Ośrodek Pomocy Społecznej: 16 tys. zł
Gospodarowanie odpadami: 2 tys. 900 zł
Oczyszczanie wsi: 5 tys. zł
Utrzymanie zieleni: 1 tys. 400 zł
Infrastruktura wodociągowa: 3 tys. 100 zł
Dostarczanie wody: 6 tys. zł
Zakłady gospodarki komunalnej: 1 tys. 200 zł
Cmentarze: 978 zł

 

Lipinki Łużyckie
na trzynastki zaplanowano 320 tys. 288 zł.Urząd Gminy: 78 tys. zł
Szkoły Podstawowe: 96 tys. 732 zł
Przedszkola: 27 tys. 882 zł
Gimnazja: 41 tys. 608 zł
Dowóz dzieci do szkół: 2 tys. 500 zł
Stołówki szkolne: 12 tys. 314 zł
Świetlice szkolne: 4 tys. 6 zł
Dostarczanie wody: 5 tys. 500 zł
Gospodarowanie mieszkaniami: 2 tys. 900 zł
Gospodarowanie odpadami: 3 tys. zł
Ośrodek Pomocy Społecznej: 12 tys. 800 zł
Usługi opiekuńcze: 2 tys. 400 zł
500+ i świadczenia rodzicielskie: 8 tys. 400 zł

 

Napisz komentarz »