REKLAMA

Samorząd

Bez szaleństw

Opublikowano 29 grudnia 2017, autor: Michalina Kozarowicz

Dochody Trzebiela w 2018 rok wyniosą 22 mln 853 tys. zł. Gmina zaciągnie aż 4 mln zł kredytu, by pokryć deficyt.

W czwartek (28.12.) radni gminy Trzebiel głosowali nad budżetem na 2018 rok. Wydatki gminy sięgną 27 mln 738 tys. zł, z czego aż 13 mln 671 tys. zł pochłoną wydatki bieżące jednostek budżetowych, czyli np. szkoły w gminie. Dochody gminy zaplanowano na poziomie 22 mln 853 tys. 880 zł. Deficyt zostanie pokryty m.in. z kredytu w wysokości 4 mln 100 tys. zł.  Na obsługę swoich długów, gmina Trzebiel wyda 321 tys. zł. Na wydatki inwestycyjne zaplanowano 7 mln 416 tys. 382 zł. 

Najważniejsze wydatki gminy Trzebiel w 2018 roku:
– Program 500+ i świadczenia rodzinne 4 mln 584 tys. zł
– Rewitalizacja rynku w Trzebielu 3 mln 36 tys. zł
– Remont budynku Ośrodka Kultury i Biblioteki w Trzebielu 200 tys. zł
– Budowa placów zabaw we wsiach: Chwaliszowice, Czaple, Żarki Wielkie, Kałki, Bukowina, Żarki Małe, Stare Czaple 210 tys. zł
– Wynagrodzenia i wydatki bieżące urzędu 1 mln 497 tys. 293 zł

Napisz komentarz »