REKLAMA

Ludzie, wydarzenia

Zamkną składowisko?

Opublikowano 01 grudnia 2017, autor: Piotr Piotrowski

Czy składowisko odpadów w podszprotawskich Kartowicach zostanie zamknięte? Inspektor ochrony środowiska tylko nakłada kolejne kary.

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska nałożył na właściciela składowiska, wrocławską spółkę SUEZ, kolejne mandaty, na łączną kwotę 3 tys. zł.

– W trakcie kolejnych kontroli stwierdziliśmy 6 poważnych uchybień. Najpoważniejsze dotyczyły przekroczenie stężeń substancji chemicznych w odciekach, które przedostają się do gleby, uszkodzenia piezometru, który uniemożliwia kontrolę chemizacji wód gruntowych oraz niedrożności rowu paskowego czy nieodpowiedniego pasa zieleni, jako bufora oddzielającego instalację od otoczenia – wymienia Mirosław Ganecki, szef WIOŚ-u. – Maksymalna kara mandatu wynosi 500 zł i tyle też mogliśmy nałożyć na spółkę.

Inspektor dodaje, że WIOŚ nakazał Urzędowi Marszałkowskiemu, aby ten wymusił na spółce SUEZ sporządzenie tzw. raportu ekologicznego. – To od jego wyniku, nie naszych kontroli, będzie zależała decyzja o zamknięciu instalacji – tłumaczy.

Niestety, spółka gra na czas, bo od nakazu sporządzenia raportu odwołała się do SKO. Dziś (piątek, 1 grudnia) w Urzędzie Marszałkowskim marszałek Elżbieta Polak zaprosiła na spotkanie władze Szprotawy, Małomic, powiatu, WIOŚ, a także właściciela składowiska.

Co ustalą? O tym w kolejnym numerze.

Napisz komentarz »