REKLAMA

O nas

Gazeta Regionalna – Twój tygodnik regionalny »

Misją gazety jest przekazywanie czytelnikom rzeczowej i zgodnej z prawdą informacji z zakresu wszelkich dziedzin życia (obyczajowości, polityki, gospodarki, etc.), a także ocena, krytyka i kształtowanie opinii na temat problemów społecznych. Dotarcie do prawdy jest priorytetowym celem dziennikarzy i redaktorów. Gazeta zaspokaja ciekawość czytelników, ale jest także ich orężem w konfrontacji z instytucjami, wobec których sami pozostają bezradni. Inną ważną rolą jest budowanie lokalnej społeczności, integrowanie jej i wzbudzanie poczucia dumy ze wspólnych przedsięwzięć. Co tydzień, na łamach gazety przeczytać można newsy, relacje, reportaże, wywiady, komentarze, artykuły dyskusyjne, sylwetki, zapowiedzi, kroniki wydarzeń, a także listy do redakcji, opinie czytelników i odpowiedzi dziennikarzy. Publikuje również materiały reklamowe, edukacyjne i promocyjne oraz informacje o konkursach, których jest organizatorem lub patronem medialnym. Na zainteresowanie czytelników dziennikarze i redaktorzy zapracowali, przekazując im każdego tygodnia rzetelną informację o wszystkim, co dzieje się w ich otoczeniu, sąsiedztwie, okolicy. Gazeta Regionalna to jedyne w regionie tak bogate źródło lokalnych wiadomości. Dostarcza czytelnikom wiedzy na temat aktualnych wydarzeń – społecznych, kulturalnych, obyczajowych. Ważną funkcją gazety jest reagowanie na sygnały czytelników. Często stają się one pretekstem do wyjaśnienia opinii publicznej zasygnalizowanego problemu, bywają także impulsem do interwencji w interesie osób proszących redakcję o pomoc.

Gazeta Regionalna angażuje się również w akcje o charakterze charytatywnym; organizuje, wspiera bądź patronuje przedsięwzięciom mającym na celu zbiórkę pieniędzy lub pomocy rzeczowej na rzecz osób dotkniętych chorobami, ubóstwem, niezaradnych życiowo, samotnych. Interwencje i akcje podejmowane na prośbę i na rzecz czytelników są relacjonowane na łamach gazety. Redakcja podejmuje także inicjatywy związane z wydarzeniami kulturalnymi, patronuje zarówno imprezom o dużym znaczeniu regionalnym, jak i mniej popularnym. Szczegółowo informuje o atrakcjach związanych z zapowiadanymi imprezami. Promuje lokalnych twórców, hobbystów, ludzi z pasjami. Odnotowuje sukcesy uczniów, zdaje relacje z występów artystycznych, pikników, festynów wiejskich i parafialnych, spotkań ze sławnymi ludźmi odwiedzającymi region.

Gazeta Regionalna dociera do czytelników z informacją, której nie znajdą w innych mediach. Tylko w gazecie dowiedzą się, co wydarzyło się na pobliskiej ulicy, u sąsiada, w ratuszu podczas sesji miejskiej, w domu kultury po występie artystów. Dziennikarze i redaktorzy, którzy co tydzień przygotowują kolejne wydanie, dbają, by czytelnik zawsze dowiedział się prawdy.

CZĘSTOTLIWOŚĆ:

tygodnik

TERMINY PUBLIKACJI:

piątek

ZASIĘG:

powiaty: żarski, żagański

OBJĘTOŚĆ:

Wydanie żarsko – żagańskie: od 64 stron

ATUTY:

odrębność – gazeta Regionalna to samodzielna gazeta, a nie dodatek
to największa dawka informacji o regionie
łatwa dostępność we wszystkich punktach z prasą w powiatach
niezależność od firm i organizacji politycznych

DYSTRYBUCJA:

prenumerata – można ją zamówić na poczcie
jesteśmy dostępni przez cały tydzień we wszystkich punktach z prasą w powiatach żarskim, żagańskim, zielonogórskim i nowosolskim oraz najlepszych punktach sprzedaży detalicznej, w niektórych mamy wyłączność na sprzedaż prasy
dbamy o stały kontakt ze sprzedawcami

ZAWARTOŚĆ:

informacje i reportaże z najważniejszych wydarzeń tygodnia
komentarze i analizy
porady dotyczące lokalnego rynku nieruchomości, usług, handlu itp.
nowości ze sportu, kultury i mody