REKLAMA

Kredyt hipoteczny – wkład własny

Kwestia wkładu własnego przy kredycie hipotecznym wywołuje wiele wątpliwości wśród kredytobiorców.

Zagadnienia związane z minimalną kwotą kapitału początkowego, jaki musi wnieść klient starający się o dofinansowanie zakupu mieszkania lub domu, potrafią pokrzyżować wiele planów. Ile środków należy zgromadzić, kiedy ubiegamy się o kredyt hipoteczny? Czy banki mogą zażądać wyższego wkładu własnego?
Kredyt hipoteczny (https://www.totalmoney.pl/kredyty_hipoteczne) jest długoterminowym zobowiązaniem, z którego środki są przeznaczane na zakup lub budowę nieruchomości – mieszkania, domu, ale również działki budowlanej. Zabezpieczeniem kredytu jest wpis ograniczonego prawa rzeczowego – hipoteki na rzecz banku. Wpisu dokonuje się do IV działu księgi wieczystej danej nieruchomości. Oznacza on, że jeśli kredytobiorca nie będzie wywiązywał się ze spłaty zobowiązania, bank może zająć przedmiotową nieruchomość. Żaden bank w Polsce nie finansuje jednak 100% wartości mieszkania lub domu. Klient, oprócz zdolności kredytowej, powinien zatem wnieść odpowiednio wysoki wkład własny, czyli początkowy kapitał. Musi on pochodzić ze środków własnych lub darowizny. Za wkład własny nie mogą natomiast posłużyć środki pochodzące z pożyczki lub kredytu.

Kredyt hipoteczny – jaki wkład własny zaleca rekomendacja S?

Banki żądają wniesienia wkładu własnego od wielu lat, jednak dopiero stosunkowo niedawno kwestią minimalnego kapitału początkowego zainteresowała się Komisja Nadzoru Finansowego, która wydała tzw. Rekomendację S. Jest to dokument, który reguluje, jakiej wysokości wkład własny banki mają prawo żądać od kredytobiorców. Obecnie obowiązuje rekomendacja opublikowana w 2013 roku, a dokładnie jej zaktualizowana w 2017 roku wersja. Jak na przestrzeni lat zmieniały się wytyczne KNF i ile obecnie wynosi wkład własny? Kredyt hipoteczny zaciągany do końca 2014 roku był obciążony 5% wkładem. Osoby, które zdecydowały się na zobowiązanie do końca 2015 roku, musiały wnieść minimum 10% kapitału, do końca 2016 – 15% lub 10%, jeśli skorzystały z ubezpieczenia, a od początku 2017 roku – 20% lub 10% z ubezpieczeniem. Wysokość wkładu własnego podnosiła się na przestrzeni lat, a było to związane ze zmieniającą się sytuacją na rynku nieruchomości oraz w branży finansowej.

Kredyt hipoteczny – jaki wkład własny trzeba wnieść?

Na podstawie zaktualizowanej Rekomendacji S KNF widzimy zatem, że obecnie banki mogą wymagać od kredytobiorców minimum 20% wkładu własnego. Osoby, które nie są w stanie pokryć tych kosztów z własnej kieszeni, mogą skorzystać z kredytu z ubezpieczeniem niskiego wkładu własnego. W takiej sytuacji bank może sfinansować 90% wartości nieruchomości, ale klient musi płacić ratę podwyższoną o wysokość składki ubezpieczeniowej. Nie zawsze się to opłaca. Warto pamiętać, że ubezpieczenie niskiego wkładu własnego obowiązuje aż do momentu, w którym kwota kredytu będzie wynosiła 80% wartości zabezpieczenia.

Kredyt hipoteczny – minimalny wkład własny

W jaki sposób policzyć wysokość wkładu własnego przy kredycie hipotecznym? Pamiętajmy, że jest on obliczany nie na podstawie kwoty kredytu, ale wartości nieruchomości. Jeśli chcesz kupić dom o wartości 450 tysięcy złotych, a bank może sfinansować 90% jego ceny, to musisz zgromadzić kwotę 45 tysięcy złotych. W przypadku mieszkań (z rynku pierwotnego oraz wtórnego), wartością nieruchomości będzie cena lokalu. Przy budowie domu z kolei trzeba brać pod uwagę niższą wartość z kosztorysu lub operatu szacunkowego.

Zanim podejmiesz decyzję o zaciągnięciu kredytu hipotecznego na zakup domu lub mieszkania, pamiętaj o zgromadzeniu odpowiednich środków. Nie chodzi tu tylko o kapitał początkowy. Przy podpisywaniu umowy kredytowej oraz załatwianiu formalności u notariusza, ponosi się również inne koszty, np. opłaty związane z taksą notarialną, podatek od czynności cywilnoprawnych (PCC) czy prowizje banku za udzielenie kredytu i wypłatę środków. Warto także pamiętać, że w dobie globalnej pandemii wiele banków podnosi wymaganą wysokość wkładu własnego. Obecnie ING Bank Śląski oczekuje od kredytobiorców wniesienia kapitału w kwocie 30% wartości nieruchomości, a Bank Pekao – 15%. Jeszcze wyższy wkład trzeba wnieść w BOŚ Banku – aż 40%.