REKLAMA

Gospodarka

Wypuszczą formaldehyd

Opublikowano 29 września 2017, autor: Norbert Królik

Ponad 6,5 tony formaldehydu może wpuszczać rocznie do powietrza Swiss Krono w Żarach z samej tylko produkcji kleju. Firma uzyskała pozwolenie na emisję zanieczyszczeń i korzystanie ze środowiska na czas nieokreślony.

Urząd Marszałkowski w Zielonej Górze wydał pozwolenie zintegrowane na korzystanie ze środowiska, w tym na emisję zanieczyszczeń do żarskiego powietrza przez firmę Swiss Krono. Pozwolenie dotyczy fabryki kleju.

– Pozwolenie obejmuje całość oddziaływań na środowisko, a więc wszystkie emisje substancji i energii, wykorzystywane surowce i zapotrzebowanie na energię, a także pobór wody i sytuacje odbiegające od normalnych. Nasze pozwolenie wydano na czas nieokreślony – mówi Jarosław Masina, rzecznik Swiss Krono.

Pozwolenie zintegrowane dotyczy instalacji formaldehydowej, której wydajności to blisko 400 tys. ton formaliny (nasycony roztwór wodny formaldehydu), instalacji do produkcji kleju o wydajności 400 tys. ton rocznie, a także instalacji do produkcji żywic impregnacyjnych o wydajności blisko 80 tys. ton rocznie.

Muszą raportować

Do produkcji formaliny i kleju w maksymalnych ilościach Swiss Krono może zużyć rocznie ponad 500 tys. metrów sześciennych wody. Na terenie zakładu znajdują się dwa ujęcia wody o łącznej wydajności blisko 900 tys. metrów sześciennych. Zakład wodę pobiera z tych ujęć, uzdatnia ją i wykorzystuje m.in do produkcji.

Pozwolenie zobowiązuje firmę do badań wód gruntowych na zawartość m.in. formaldehydu raz na kwartał. Raz na 10 lat Swiss Krono musi badać glebę, a jeżeli okaże się ona zanieczyszczona, wtedy badania mają odbywać się raz w roku. Do 15 marca każdego roku firma do Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska i Urzędu Marszałkowskiego musi przekazywać coroczną informację dotyczącą zużycia surowców i emisji zanieczyszczeń.

Napisz komentarz »