REKLAMA

Praca

Kasa z pośredniaka

Opublikowano 08 września 2017, autor: Justyna Bareła

Sprawdź, z jakiej pomocy możesz jeszcze skorzystać w Urzędach Pracy w Żarach i Żaganiu.

W pośredniakach najwięcej pieniędzy zostało na staże i prace interwencyjne.

– Na trzymiesięczne staże mamy jeszcze 104 tys. zł dla 27 osób – mówi Żaneta Wójcicka, kierownik Centrum Aktywizacji Zawodowej PUP w Żarach.

W budżecie PUP zostało także 240 tys. zł na refundację kosztów wyposażenia i doposażenia stanowisk pracy dla pracodawców, łącznie na 15 miejsc. Z prac interwencyjnych skorzystać może jeszcze 25 osób, zostało na nie 75 tys. zł. Pracodawcy, którzy zatrudnią osoby powyżej 50. roku życia, mogą starać się jeszcze o refundację kosztów ich zatrudnienia. Zostało 9 tys. 600 zł dla trzech osób. Dziewięć osób może skorzystać z bonów na zasiedlenie, gdy znajdą pracę powyżej 80 km od miejsca zamieszkania, w PUP mogą starać się o bon w wysokości 3 tys. zł na zagospodarowanie się w nowym miejscu, ale ich umowa podpisana z pracodawcą musi być przynajmniej z wynagrodzeniem za najniższą krajową. 28 osób może jeszcze skorzystać ze środków na otwarcie własnej działalności gospodarczej (maksymalnie można ubiegać się o 16 tys. zł).

– Z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych mamy też pieniądze dla osób z orzeczeniami o niepełnosprawności, które chciałyby założyć własną firmę. Wnioskować można maksymalnie o 30 tys. zł – dodaje Ż. Wójcicka. Wnioski przyjmowane są do 20.09., do podziału jest 60 tys. zł.

 

Przyjmują wnioski

Podobnie jest w Żaganiu.

– Przyjmujemy wnioski na wszystkie formy pomocy, łącznie z refundacją zatrudnienia osób do 30. roku życia na dwa lata – mówi Wioletta Tybiszewska, dyrektor PUP. W pierwszym roku koszty utrzymania pracownika ponosi PUP, w drugim – pracodawca.

Ponad 80 osób skorzystać może jeszcze ze stażów, na prace interwencyjne PUP skierować może 50 osób. Miejsca zostały także w przydziałach na roboty publiczne, bony szkoleniowe i na zasiedlenie. Dla 15 osób znajdą się pieniądze na założenie działalności gospodarczej (maksymalnie można starać się o 20 tys. zł).

Napisz komentarz »