REKLAMA

Praca

Na staże i założenie firmy

Opublikowano 11 sierpnia 2017, autor: Justyna Bareła

Na co pieniądze jeszcze są, a na co się skończyły? Na jaką pomoc w urzędach pracy w naszych regionie mogą w drugim półroczu liczyć bezrobotni i pracodawcy?

Najwięcej pieniędzy zostało w urzędach pracy na staże, prace interwencyjne i założenie własnej firmy.

– Na staż możemy jeszcze skierować 35 osób, w tym 14, które ukończyły już 50 lat. Na prace interwencyjne miejsca mamy dla 40 osób bez względu na wiek. Pieniądze na założenie własnej firmy może dostać jeszcze 46 osób, maksymalnie można się ubiegać o 16 tys. zł – wymienia Żaneta Wójcicka, kierownik Centrum Aktywizacji Zawodowej PUP w Żarach.

Pracodawcy mogą starać się o pieniądze za wyposażenie stanowiska pracy dla zatrudnionych, skorzystać może jeszcze 21 osób.

Osoby bezrobotne do 30. roku życia, jeżeli znajdą pracodawcę, który zatrudni ich po konkretnym szkoleniu, mogą starać się o jego dofinansowanie.

– Łącznie możemy wysłać na szkolenie 10 osób. Dla młodych jest jeszcze także 10 bonów na zasiedlenie. Jeżeli znajdą pracę powyżej 80 km od miejsca zamieszkania, w PUP mogą starać się o bon w wysokości 3 tys. zł na zagospodarowanie się w nowym miejscu. Podpisana umowa z pracodawcą musi być przynajmniej z wynagrodzeniem za najniższą krajową – tłumaczy Ż. Wójcicka.

Dla pracodawców, którzy zatrudnią osoby powyżej 50. roku życia, są jeszcze pieniądze na 3 dotacje.

– Pracodawca powinien zatrudnić takiego bezrobotnego na 18 miesięcy, przez 12 miesięcy dostanie od PUP 1 tys. zł dotacji, a pracownikowi musi sam dopłacić resztę wynagrodzenia do przynajmniej najniższej krajowej. Warunkiem otrzymania dotacji jest to, że trzeba potem bezrobotnego zatrudnić już samodzielnie na kolejne 6 miesięcy – dodaje Ż. Wójcicka.

W powiecie żarskim nie ma już pieniędzy na szkolenia dla pracodawców, którzy chcieliby doszkolić swoich pracowników. 

– Złożyliśmy wniosek o dodatkowe pieniądze i czekamy na jego rozpatrzenie – przyznaje Ż. Wójcicka.

 

Wyszkolą deficytowych

W żagańskim PUP na szkolenia dla pracowników zostało jeszcze blisko 150 tys. zł.

– Ze szkoleń dla pracowników mogą skorzystać pracodawcy z przetwórstwa przemysłowego, transportu, gospodarki magazynowej oraz opieki społecznej i pomocy społecznej. Starać się o szkolenia mogą także ci, którzy zatrudniają osoby z zawodów deficytowych w naszym regionie, np. kucharzy, magazynierów, fryzjerów, kosmetyczki, spawaczy, dekarzy, blacharzy, cieśli, stolarzy, fizjoterapeutów, pielęgniarki czy księgowych – tłumaczy Halina Janowska, kierownik działu promocji zatrudnienia PUP w Żaganiu.

W powiecie żagańskim 78 osób może liczyć na skierowanie na prace interwencyjne, 30 – na roboty publiczne.

Ze stażu mogą skorzystać 102 osoby, 30 osób ma szansę na dotację na założenie własnej firmy (maksymalnie 20 tys. zł).

Do rozdania jest także 11 bonów szkoleniowych i 6 bonów na zasiedlenie.

W programie typowo dla osób powyżej 30. roku życia, 8 bezrobotnych skorzystać może z dotacji na założenie własnej firmy (maksymalnie 20 tys. zł). 17 osób do 30. roku życia może starać się o zatrudnienie na dwa lata, po podpisaniu umowy z PUP, urząd pokrywa koszty utrzymania pracownika przez pierwszy rok.

Napisz komentarz »